7/10/2022
08:00 - 12:00 C01-Ứng dụng của siêu âm nhanh tại giường trong cấp cứu ban đầu (Phối hợp giữa Hội Tim mạch học Việt Nam và Hội Hồi sức Cấp cứu Chống độc Việt Nam) - Point-of-care Ultrasound (POCUS) in emergency settings (VNHA-VNACCEMT)
13:30 - 17:40 C02 - Các sai lầm cần tránh khi làm các thủ thuật trong tim mạch (Phối hợp giữa Hội Tim mạch học Việt Nam và Hội Hồi sức Cấp cứu Chống độc Việt Nam) - Avoidable mistakes/complications of emergency cardiac procedures (VNHA-VNACCEMT)
8/10/2022
09:00 - 11:45 C03 - Những điểm mới trong tiếp cận và xử trí các cấp cứu tim mạch: Ứng dụng từ các khuyến cáo mới nhất của Hội Tim mạch học Việt Nam - News in approach and management of acute cardiovascular disorders: Highlights from latest VNHA guidelines
12:00 - 13:15 M22-Hội thảo vệ tinh của Servier: Bệnh tim mạch mạn tính: điều trị đúng đủ - tuân thủ dài lâu - Satellite symposium of Servier: Management of chronic CVD: Right drug, right time and longterm treatment adherence
13:30 - 17:30 C04 - Quản lý người bệnh tim mạch có nguy cơ cao tại tuyến cơ sở: Ứng dụng từ các khuyến cáo mới nhất của Hội Tim mạch học Việt Nam - Management of high risk patients with cardiovascular disorders at primary healthcare: Highlights from latest VNHA guidelines
16:30 - 17:45 M32-Hội thảo vệ tinh của Novartis: Nghệ thuật phối hợp tứ trụ trong điều trị suy tim - Satellite symposium of Novartis: Art of 4 pillar combination in HF management
9/10/2022
08:00 - 11:55 C05 - Đánh giá nguy cơ và điều trị tim mạch quanh các phẫu thuật ngoài tim: Cập nhật từ khuyến cáo của ESC'22 - Cardiovascular assessment and. management of patients undergoing non-cardiac surgery: Updates from ESC 2022 guideline
12:00 - 13:15 M52-Hội thảo vệ tinh của Merck: Chẹn beta trong Hội chứng vành mạn: Từ hướng dẫn điều trị đến các bằng chứng thế giới thực - Satellite symposium of Merck: Beta-blocking in chronic coronary syndrome: From treatment guidelines to real world evidence
13:30 - 17:20 C06 - Tiếp cận và quản lý toàn diện rung nhĩ - Comprehensive approach and management of atrial fibrillation:
7/10/2022
07:30 - 08:45 F01-Kỹ thuật và ứng dụng đường vào đoạn xa động mạch quay - Distal radial access technique and clinical applications
09:00 - 10:20 F02 - Tiến bộ trong can thiệp tổn thương vôi hoá động mạch vành - Optimizing PCI outcome in calcified lesions
10:30 - 11:50 F03-Tối ưu kết quả can thiệp mạch vành nhờ FFR, IVUS hay OCT - Intra vascular imaging and physiology-guiding PCI to improve outcomes
13:30 - 16:20 S02-Từ dữ liệu mới đến đồng thuận trong tim mạch can thiệp - From emerging data to practica consensus in interventional cardiology
16:30 - 17:45 M13-Hội thảo vệ tinh của Elixir Medical Corp.: Tối ưu hóa can thiệp mạch vành bằng stent tương thích sinh học - Satellite symposium of Elixir Medical Corp.: PCI Optimization with Bioadaptor
8/10/2022
09:00 - 10:20 S11-Chặng đường 45 năm can thiệp ĐMV Từ mảng xơ vữa đến stent tự tiêu (Phiên phối hợp SCAI-VNHA) - A 45 year journey of coronary stent: From vulnerable plaque to bioabsorable stents (Joint symposium SCAI-VNHA)
10:30 - 11:50 S12-Chặng đường 20 năm TAVR: Nhìn lại lịch sử và hướng tới tương lai! - 20 year of TAVR: A look back and a vision for the future
12:00 - 13:15 M23-Hội thảo vệ tinh của Abbott Pharma: Chiến lược kiểm soát đa yếu tố nguy cơ cho người bệnh tim mạch & đái tháo đường - Satellite symposium of Abbott Pharma: Strategy to control multi risk factors for cardiac and diabetic patients
13:30 - 14:50 S13-Hội chứng vành cấp: Khởi đầu từ tổn thương thủ phạm - Acute coronary syndrome: Start with a culprit lesion
15:00 - 16:20 S14-Hội chứng vành mạn: Tối ưu xử trí và dự phòng thứ phát - Chronic coronary syndrome: Optimize management and prevention
16:30 - 17:45 M33-Hội thảo vệ tinh của Pfizer: VTETALK Nghiên cứu CARAVAGIO và thuyên tắc huyết khối trên người bệnh ung thư - Satellite symposium of Pfizer: VTETALK: CARAVAGIO trial and VTE issue in cancer patients
9/10/2022
07:30 - 8:50 S15-Bệnh lý xơ vữa nhiều mạch máu: Chiến lược xử trí tối ưu - Polyvascular diseases: Optimal strategy to manage
09:00 - 10:20 S16-Tiến bộ trong điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch - Advances in management of veinous thromboembolism
12:00 - 13:15 M53-Hội thảo vệ tinh của Edwards Lifesciences: Hành trình 20 thay van ĐMC qua ống thông: Phát kiến đột phá trở thành quy trình thường quy - Satellite symposium of Edwards Lifesciences: TAVR's 20-year journey: From revolution to routine
13:30 - 14:50 S18-Xử trí các vấn đề tim mạch ở người bệnh đột quỵ - Cardiology consult and management in stroke patients
15:00 - 16:35 S19-Điều trị bệnh tim mạch ở người cao tuổi - Management of CVD in the elderly
7/10/2022
08:00 - 11:45 F04 - Quản lý tăng huyết áp và các YTNCTM chính tại tuyến cơ sở - Management of hypertension and major CVD risk factor at primary health care
12:00 - 13:15 M04-Hội thảo vệ tinh của Menarini: Vai trò của thuốc chẹn beta và ức chế men chuyển trong điều trị tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch: Lịch sử, Hiện tại và Tương lai - Satellite symposium of Menarini: Roles of BB and ACEI in management of hypertension and CVD: Past, Present and Future
13:30 - 16:20 S03-Những điểm nổi bật về Rối loạn nhịp tim năm 2022 - Highlights of cardiac arrhythmias in 2022
16:30 - 17:45 M14-Hội thảo vệ tinh của Pfizer: AFTALK Rung nhĩ và can thiệp mạch vành: 1 bệnh nhân 3 nguy cơ đột tử - Satellite symposium of Pfizer: AFTALK- AF and PCI: 1 patient 3 risks of sudden death
8/10/2022
09:00 - 10:20 S21-Đánh giá tình trạng tim mạch trong bối cảnh cấp cứu - Assessment of cardiovascular demands in critical care
10:30 - 11:50 S22-Các tiến bộ trong cấp cứu và xử trí ngừng tim ngoại viện - Advances in management of out-hospital cardiac arrest
12:00 - 13:15 M24-Hội thảo vệ tinh của Merck: Suy nghĩ thấu đáo về tăng huyết áp - Satellite symposium of Merck: Considering hypertension, sympathetically
13:30 - 14:50 S23-Hành trình suy tim rung nhĩ - A journey through HF and AF
15:00 - 16:20 S24-Đột tử do tim - Sudden cardiac death
16:30 - 17:45 M34-Hội thảo vệ tinh của Sanofi: Cập nhật xu hướng điều trị tim mạch nổi bật và ứng dụng thực tiễn lâm sàng tại Việt Nam - Satellite symposium of Sanofi: Updates on emerging trends of CVD management and clinical implications in Vietnam
9/10/2022
07:30 - 08:50 S25-Thách thức và triển vọng trong điều trị tăng huyết áp - Challenges and opportunities in hypertension management
09:00 - 10:20 S26-Chặng đường bệnh tim bẩm sinh ở người trưởng thành - A journey through adult congenital heart diseases
13:30 - 16:00 S28-Rối loạn chuyển hoá và bệnh tim mạch - Metabolic disorders and CVD
7/10/2022
08:00 - 09:50 F05-Điều trị tái đồng bộ thất bằng thiết bị - Device therpy for cardiac resynchronization therapy
10:00 - 11:55 F06-Các phương thức tạo nhịp không dây và tạo nhịp đường dẫn truyền - Leadless and conduction system pacing
12:00 - 13:15 M15-Hội thảo vệ tinh của AstraZeneca: Bảo vệ thận trên người bệnh Tim mạch-Chuyển hóa: Nhà tim mạch có thể làm gì sớm hơn? Satellite symposium of AstraZeneca: Renal protection in cardiometabolic patients: What can cardiology do earlier?
13:30 - 15:10 S04-Bệnh cơ tim phì đại - Hypertrophic cardiomyopathy
15:15 - 16:30 S05-Tim mạch Ung thư: Cập nhậ từ ESC 2022 - Cardio-Oncology: Updates from ESC 2022
8/10/2022
09:00 - 11:50 S31-Các quan điểm mới và các tiến bộ trong điều trị suy tim - New concepts and advances in heart failure management
12:00 - 13:15 M25-Hội thảo vệ tinh của Novartis: Điều trị tích cực sớm tăng huyết áp: Hiểu đúng & Thực hành tốt! - Satellite symposium of Novartis: Aggressively, early management of hypertension: Right understanding, right action!
13:30 - 14:50 S33-Cập nhật về bệnh cơ tim amyloidosis - Updates on cardiac amyloidosis
15:00 - 16:35 S34-Xử trí bệnh tim mạch ở người có bệnh thận mạn: Điều trị nào thực sự có hiệu quả - Management of CVD in CKD patients: Which therapy is really benefit?
16:30 - 17:45 M35-Hội thảo vệ tinh của Bayer: Quản lý huyết khối tĩnh mạch trên lâm sàng: Cá thể hóa chiến lược sử dụng kháng đông - Satellite symposium: VTE management in daily practice: Individualized anticoagulation strategy
9/10/2022
07:30 - 08:50 S35-Thăm dò tim mạch cho người bệnh ung thư - Advances in cardiac assessment for oncology patients
09:00 - 10:20 S36-Các tiến bộ về hình ảnh tim mạch trong đánh giá chức năng tim - New insights into heart function by cardiac imaging
10:30 - 11:50 S27-Tim mạch sản phụ khoa - Cardiology consult in O&G patients
10:30 - 11:50 S37-Vai trò của hình ảnh tim mạch theo diễn tiến của bệnh van tim - Multimodality imaging in the journey of valvular heart disease
13:30 - 17:50 C12 - Siêu âm Doppler tim trong lâm sàng: Chuẩn hoá và ứng dụng - Echocardiography in clinical practice: Standardization and implications
7/10/2022
8/10/2022
9/10/2022
7/10/2022
07:30 - 08:50 F07-Tim mạch với COVID-19 - COVID-19 and cardiovascular diseases
09:00 - 10:20 F08-Dự phòng đột quỵ ở người rung nhĩ bằng NOAC - Stroke prevention by NOAC in AF patients
10:30 - 11:50 F09-Tăng huyết áp và đái tháo đường - Hypertension and diabetes
12:00 - 13:15 F10-Các công cụ mới và xu hướng mới trong nghiên cứu tim mạch - New tools and trends in cardiovascular research
13:30 - 14:50 F11-Các vấn đề mới nổi về huyết khối tĩnh mạch - Emerging issues of venous thrombosis
15:00 - 16:40 F12-Tối ưu điều trị bệnh lý ĐMC ngực - Optimize management of TAD
8/10/2022
09:00 - 10:20 F15-Tối ưu điều trị phình ĐMC bụng - Optimizing AAA management
10:30 - 11:50 F16-Tối ưu điều trị hội chứng vành cấp - Optimize management of ACS
12:00 - 13:15 M28-Hội thảo vệ tinh của Pfizer: AFTALK Chia sẻ từ các tác giả khuyến cáo trong và ngoài nước về thực hành kháng đông trên lâm sàng - Satellite symposium of Pfizer: AFTALK: Sharing from local and foreign authors of guidelines on clinical practice of anticoagulation
13:30 - 14:50 F17-Tái hẹp trong stent - In-stent restenosis
15:00 - 16:20 F18-Tối ưu kết quả thay van ĐMC - Tips and trick for TAVR
16:30 - 17:50 F19-Cập nhật về triệt phá rung nhĩ - Updates on AF ablation
9/10/2022
07:30 - 08:50 F41-Cập nhật về tăng áp lực ĐM phổi - Updates on pulmonary artery hypertension
09:00 - 11:50 F42-Các vấn đề mới nổi trong suy tim - Emerging issues in heart failure
12:00 - 13:20 F44-Kiểm soát rối loạn lipid máu để phòng xơ vữa động mạch - Dyslipidemia management to prevent ASCVD
13:30 - 14:50 F45-Các vấn đề bệnh động mạch vành ít được chú ý - Neglected issues of coronary artery diseases
15:00 - 16:55 F46-Rối loạn hoạt động van tim nhân tạo - Dysfunction of prosthetic heart valves
7/10/2022
08:00 - 08:55 T01 - Sàng lọc phình ĐM chủ bụng - AAA screening
09:00 - 10:55 T02 - Sàng lọc bệnh ĐM chi dưới và suy tĩnh mạch - PAD/venous disorders screening
11:00 - 11:55 T03 - Tiến bộ trong can thiệp nội mạch điều trị suy tĩnh mạch - Advances in endovascular treatment for venous insufficiency
13:30 - 15:25 T04 - Thực hành siêu âm nhanh tại giường trong cấp cứu ban đầu - Hand-on training of POCUS in emergency settings
15:30 - 17:25 T05- Thực hành siêu âm nhanh tại giường trong cấp cứu ban đầu - Hand-on training of POCUS in emergency settings
8/10/2022
09:00 - 09:50 T21-Phiên thực hành của AstraZeneca: Tiếp cận tối ưu trong điều trị suy tim PSTM giảm: Liệu SGLT2i có phải là lựa chọn đầu tiên? - Satellite symposium of AstraZeneca: Optimal approach for HFrEF treatment: Could SGLT2i be the first selection?
10:00 - 10:50 T22-Phiên thực hành của Daichi-Sankyo: Vai trò của Prasugrel trong hội chứng vành cấp và can thiệp ĐMV - Satellite symposium of Daichi-Sankyo: Prasugrel in ACS and PCI
11:00 - 11:50 T23-Phiên thực hành của AstraZeneca: Nhận định đúng, đủ & kịp thời yếu tố nguy cơ để cải thiện dự hậu cho người bệnh tim mạch – thận – chuyển hóa - Satellite symposium of AstraZeneca: Comprehensive and prompt assessment of risk factors to improve outcomes in cardio-metabo-renal patients
12:00 - 13:15 M26-Hội thảo vệ tinh của Daichi-Sankyo: Chiến lược tối ưu dự phòng đột quỵ trên người bệnh rung nhĩ - Satellite symposium of Daichi-Sankyo: Optimal strategy to prevent stroke in AF patient
13:30 - 14:20 T24-Phiên thực hành của Boehringer: Đặt người bệnh đái tháo đường týp 2 làm trung tâm: Lựa chọn tối ưu cho nhiều mục tiêu - Training village of Boehringer: DM patient at centre of the stage: Optimal selection for multi goals
14:30 - 15:20 T25-Phiên thực hành của Merck: Nghệ thuật phối hợp giữa Quá khứ - Hiện tại - Tương lai trong điều trị suy tim LVEF giảm - Training village of Merck: The art of combining Past - Present - Future in the treatment of HFrEF
15:30 - 16:20 T26-Phiên thực hành của Boehringer: Quản lý người bệnh rung nhĩ đa bệnh lý đồng mắc - Training village of Boehringer: AF management in patients with multi comorbidities
16:30 - 17:20 T27-Phiên thực hành của Terumo: Chiến lược đặt stent chỗ chia nhánh - Training village of Terumo: Bifurcation Stenting Strategy
9/10/2022
08:00 - 08:55 F51-Xu hướng mới điều trị tăng huyết áp - New trends in hypertension management
08:00 - 12:00 F48-Các nghiên cứu nổi bật làm thay đổi thực hành lâm sàng - Top cardiology trials to change daily practice
09:00 - 09:55 F52-Dự phòng biến cố tim mạch thận - Protection of cardiac/renal events
11:00 - 11:55 F54-Quá tải thể tích trong suy tim - Volume overload in HF
12:00 - 13:20 F55-Ứng dụng trụ cột điều trị trong suy tim - Pillar treatment for heart failure
13:30 - 14:20 F56-Ghép tim - Heart transplantation
14:30 - 15:25 F57-Can thiệp hay phẫu thuật cho van ĐMC 2 lá - TAVR or SAVR for bicuspid aortic valve
15:30 - 16:25 F58-Điều trị hở van hai lá bằng can thiệp/phẫu thuật - Management of mitral regurgitation by surgery or intervention
7/10/2022
09:00 - 11:50 A01-Ca lâm sàng - Clinical case reports
12:00 - 13:20 S10-Để phiên giải đúng kết quả phân tích số liệu nghiên cứu - How to interpret results from data analysis
13:30 - 16:25 A02-Báo cáo nghiên cứu lâm sàng - Oral Abstract Presentations
8/10/2022
09:00 - 09:50 T31-Phiên thực hành của Boehringer: Dự phòng & điều trị đột quỵ cho người bệnh rung nhĩ - Satellite symposium of Boehringer: Manage and prevent stroke for AF patients
10:00 - 10:50 T32-Phiên thực hành của Sanofi: Kiểm soát đường huyết bằng liệu pháp tiêm phối hợp iglarlixi trên bệnh nhân có bệnh nền tim mạch - Satellite symposium of Sanofi: Control glucosemia by combination injection iGlarLixi in diabetic patients wih CVD
11:00 - 11:50 T33-Phiên thực hành của Boehringer: Nền tảng điều trị đột phá xuyên suốt mọi giai đoạn suy tim - Satellite symposium of Boehringer: Fundamental treatment through all stages of HF
12:00 - 13:15 M27-Hội thảo vệ tinh của Boehringer: Rung nhĩ & Suy tim: Những tiến bộ đột phá 2022
13:30 - 14:50 T34-Phiên thực hành của Viatris: Quản lý sớm để bảo vệ tốt hơn bệnh tim mạch - Training village of Viatris: Early management for better CVD protection
15:00 - 16:20 T36-Phiên thực hành của Viatris: "Càng thấp càng tốt" có thực sự tốt? - Training village of Viatris: "The lower the better": is it good?
16:30 - 17:20 T37-Phiên thực hành của Menarini: Vai trò của chẹn beta và UCMC mới: Từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng - Training village of Menarini: Roles of new BB and ACEI agents: From theory to practice
9/10/2022
08:00 - 08:50 F61 - Can thiệp động mạch vành thì đầu - Tips for primary PCI (STEMI)
09:00 - 09:50 F62-Can thiệp nhánh bên ĐMV - Tips for PCI of side branches
10:00 - 10:50 T53-Phiên thực hành của Merck: BIGUANIDE khẳng định vị thế trong điều trị tiền đái tháo đường và đái tháo đường - Training village of Merck: BIGUANIDE Affirming position in treatment pre-diabetes and diabetes
10:00 - 10:55 F63-Cá thể hoá điều trị hội chứng vành mạn - Individualized treatment for chronic coronary syndrome
11:00 - 11:55 F64-Cập nhật về thuyên tắc phổi - Updates on pulmonary embolism
12:00 - 13:20 F65-Điều trị kháng tiểu cầu sau can thiệp ĐMV - Antiplatelet therapy post PCI
13:30 - 14:25 F66-Điều trị Tăng áp lực ĐM phổi - Management of pulmonary artery hypertension
14:30 - 15:25 F67-Tối ưu điều trị can thiệp bệnh ĐM chi dưới - Optimal angioplasty for LEAD
15:30 - 16:35 F68-Di truyền Tim mạch - Genetics in cardiovascular medicine
7/10/2022
08:00 - 12:00 C08 - "Những điều người bệnh tim mạch muốn biết và cần biết (Hội Điều dưỡng Tim mạch Việt Nam) - What would cardiac patients like and need to know? (VCNA)"
13:30 - 16:20 S06-Chuyển đổi số trong chăm sóc tim mạch (Hội Điều dưỡng Tim mạch Việt Nam) - Digial transformation in cardiac nursing care (VCNA)
16:30 - 17:40 A04-Báo cáo nghiên cứu Điều dưỡng (bằng tiếng Anh) - Oral Abstract Presentation for nurses (In English)
8/10/2022
12:00 - 13:15 M30-Hội thảo vệ tinh của Pfizer AFTALK: Tiếp cận và điều trị bệnh nhân rung nhĩ cao tuổi suy yếu - Satellite symposium of Pfizer: AFTALK: Approach and manage of AF in the fragile elderly patients
13:30 - 15:30 S09-Chăm sóc người bệnh suy tim: Tư vấn sức khoẻ và dinh dưỡng (Hội Điều dưỡng Tim mạch Việt Nam) - Nursing care for cardiac patients: Health and nutrition consultation (Vietnam Cadiac Nursing Association)
15:45 - 18:00 C09 - Làm thế nào để tư vấn hiệu quả cho người bệnh tim mạch (Hội Điều dưỡng Tim mạch Việt Nam) - How to consult cardiovascular patients effectively and appropriately (Vietnam Cadiac Nursing Association)
8:45 - 12:05 S08-Chăm sóc người bệnh tim mạch: Để tiếp cận toàn diện và tối ưu (Hội Điều dưỡng Tim mạch Việt Nam) - Nursing care for cardiac patients: Optimal and comprehensive approach (Vietnam Cadiac Nursing Association)
9/10/2022