Chương trình Đại hội

Tìm Phiên làm việc với:

Từ khóa: (*):
Mã phiên:
Có cabin dịch
Nhóm phiên:
Chủ đề:
Ngày:
Hội trường:

Các phiên làm việc

Ngày 5.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
14:00 - 16:30 S05 Xu thế ít xâm lấn trong phẫu thuật tim và mạch máu » chi tiết Phòng Mỹ Sơn

Ngày 6.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
09:30 - 10:30 F02 Tiếp cận đa ngành trong xử trí viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn » chi tiết Phòng Mỹ Sơn
10:30 - 11:30 F03 Các vấn đề của van tim nhân tạo » chi tiết Phòng Mỹ Sơn
12:00 - 13:00 M15 (T22) Đã đến lúc thay van ĐMC qua ống thông ở nhóm nguy cơ thấp » chi tiết Phòng Huế

Ngày 7.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường