Chương trình Đại hội

Tìm Phiên làm việc với:

Từ khóa: (*):
Mã phiên:
Có cabin dịch
Nhóm phiên:
Chủ đề:
Ngày:
Hội trường:

Các phiên làm việc

Ngày 5.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
16:45 - 18:00 M02 Chiến lược can thiệp mạch vành ở người cao tuổi » chi tiết Ariyana Ballroom 1A

Ngày 6.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
16:45 - 18:00 M16 Bệnh lý mạch vành: Vai trò của tối ưu hoá điều trị nội khoa » chi tiết Ariyana Ballroom 3
10:45 - 11:45 T05 Nguy cơ tồn dư sau hội chứng vành cấp: Tối ưu điều trị statin » chi tiết Phòng Hạ Long

Ngày 7.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
11:30 - 12:45 M22 Chẹn beta: Lợi ích tối ưu trên chuỗi bệnh lý tim mạch » chi tiết Ariyana Ballroom 1A
09:10 - 10:10 F14 Tối ưu điều trị bệnh động mạch vành ổn định mạn tính » chi tiết Phòng Mỹ Sơn