Chương trình Đại hội

Tìm Phiên làm việc với:

Từ khóa: (*):
Mã phiên:
Có cabin dịch
Nhóm phiên:
Chủ đề:
Ngày:
Hội trường:

Các phiên làm việc

Ngày 5.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
14:00 - 16:30 S02 Tiếp cận toàn diện bệnh tim mạch ở người cao tuổi » chi tiết Ariyana Ballroom 1A
16:45 - 18:00 M03 Cập nhật các ứng dụng lâm sàng của các chỉ điểm sinh học tim mạch » chi tiết Ariyana Ballroom 1B

Ngày 6.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
11:45 - 13:00 M10 Cá thể hóa điều trị hội chứng vành cấp có can thiệp ĐMV » chi tiết Ariyana Ballroom 3
12:00 - 13:00 T38 Tiêu sợi huyết trong nhồi máu cơ tim cấp » chi tiết Phòng Phong Nha
15:30 - 16:30 F10 Nhồi máu cơ tim týp 2 » chi tiết Phòng Mỹ Sơn

Ngày 7.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
10:30 - 11:30 T45 Hội chứng vành cấp: Tối ưu điều trị nội khoa » chi tiết Phòng Phong Nha
10:15 - 11:15 F16 Hội chứng vành cấp ở người có tiền sử xuất huyết » chi tiết Phòng Mỹ Sơn