Chương trình Đại hội

Tìm Phiên làm việc với:

Từ khóa: (*):
Mã phiên:
Có cabin dịch
Nhóm phiên:
Chủ đề:
Ngày:
Hội trường:

Các phiên làm việc

Ngày 5.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường

Ngày 6.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
09:30 - 11:30 S07 Tiếp cận đa ngành với khó thở cấp và suy tim cấp » chi tiết Ariyana Ballroom 1B
13:15 - 14:45 S08 Tiếp cận đa ngành với đau ngực và hội chứng vành cấp » chi tiết Ariyana Ballroom 1A
15:00 - 16:30 S10 Tiếp cận đa ngành với ngừng tuần hoàn và sốc tim » chi tiết Ariyana Ballroom 1A
09:30 - 10:30 T36 Điều trị trước viện trong đột quỵ cấp và hội chứng vành cấp » chi tiết Phòng Phong Nha
13:15 - 16:45 C04 Đào tạo liên tục về cấp cứu và hồi sức tim mạch » chi tiết Phòng Chức năng 5
17:00 - 18:00 S12 Vai trò của các kỹ thuật hồi sức tiên tiến trong cấp cứu và hồi sức tim mạch » chi tiết Phòng Chức năng 5

Ngày 7.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
08:00 - 09:00 T11 Can thiệp mạch vành cấp cứu » chi tiết Phòng Hạ Long