Chương trình Đại hội

Tìm Phiên làm việc với:

Từ khóa: (*):
Mã phiên:
Có cabin dịch
Nhóm phiên:
Chủ đề:
Ngày:
Hội trường:

Các phiên làm việc

Ngày 5.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
14:00 - 16:30 S03 Chăm sóc đa ngành cho người bệnh tim mạch » chi tiết Ariyana Ballroom 1B

Ngày 6.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
11:30 -12:45 T55 Một số loại hình nghiên cứu mới cho điều dưỡng tim mạch » chi tiết Phòng Chức năng 1

Ngày 7.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
0800-0930 T54 Tiếp cận đa ngành cho chăm sóc bệnh tim mạch » chi tiết Phòng Chức năng 1