Chương trình Đại hội

Tìm Phiên làm việc với:

Từ khóa: (*):
Mã phiên:
Có cabin dịch
Nhóm phiên:
Chủ đề:
Ngày:
Hội trường:

Các phiên làm việc

Ngày 5.10.2018

Ngày 6.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường

Ngày 7.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
08:00 - 11:15 P05 - P06 Những điểm mới trong năm vừa qua của tim mạch học » chi tiết Ariyana Ballroom 3
13:00 - 16:15 C11 (T15 - T16) Đào tạo liên tục về Siêu âm trong lòng mạch vành và phân suất dự trữ vành » chi tiết Phòng Hạ Long
13:00 - 16:15 C07 Đào tạo liên tục về Siêu âm mạch máu trong chẩn đoán và điều trị bệnh mạch máu thường gặp » chi tiết Phòng Chức năng 1
08:00 - 12:45 C05 Đào tạo liên tục về Siêu âm Doppler tim cơ bản » chi tiết Phòng Chức năng 5
13:15 - 14:45 C061 Đào tạo liên tục về Siêu âm Doppler tim trong chẩn đoán/xử trí bệnh van hai lá » chi tiết Phòng Chức năng 5
15:00 - 16:30 C062 Đào tạo liên tục về Siêu âm Doppler tim trong chẩn đoán/xử trí bệnh van động mạch chủ » chi tiết Phòng Chức năng 5