Chương trình Đại hội

Tìm Phiên làm việc với:

Từ khóa: (*):
Mã phiên:
Có cabin dịch
Nhóm phiên:
Chủ đề:
Ngày:
Hội trường:

Các phiên làm việc

Ngày 5.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
15:30 - 16:45 T34 Suy tim và rối loạn nhịp ở trẻ em » chi tiết Phòng Phong Nha
16:45 - 18:00 T35 Xử lý biến chứng khi can thiệp bệnh tim cấu trúc » chi tiết Phòng Phong Nha

Ngày 6.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
13:15 - 14:15 F05 Bệnh tim bẩm sinh ở người trưởng thành » chi tiết Phòng Hội An
10:45 - 11:45 T21 Chẩn đoán bệnh tim mạch trước sinh bằng siêu âm » chi tiết Phòng Huế

Ngày 7.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
10:30 - 11:30 F17 (T29) Bệnh cơ tim phì đại » chi tiết Phòng Huế
11:45 - 12:45 F18 (T30) Xét nghiệm di truyền ứng dụng trong tim mạch » chi tiết Phòng Huế