Chương trình Đại hội

Tìm Phiên làm việc với:

Từ khóa: (*):
Mã phiên:
Có cabin dịch
Nhóm phiên:
Chủ đề:
Ngày:
Hội trường:

Các phiên làm việc

Ngày 5.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường

Ngày 6.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
09:00 - 10:30 F04 (T20) Bệnh tự miễn, viêm và di truyền với bệnh tim mạch » chi tiết Phòng Huế

Ngày 7.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
08:00 - 09:30 S14 Bệnh tim mạch và một số bệnh lý nội khoa » chi tiết Ariyana Ballroom 1B
09:45 - 11:15 S16 Cập nhật về bệnh tim mạch và các rối loạn nội tiết chuyển hoá » chi tiết Ariyana Ballroom 1B