Thông báo và Thư mời

Chương trình chi tiết Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 16

Chương trình chi tiết Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 16: Xin vui lòng download chương trình chi tiết theo đường link sau: https://drive.google.com/file/d/1yFaheRyhdZhnu0OHzroJ7qsO1duxClIa/view

Chương trình tóm tắt xin vui lòng dowload tại link: http://congress.vnha.org.vn/upload/attach/1810%20VNCC_Prog.pdf

Xinc cảm ơn Quý vị.