Tài liệu

Tài liệu Đại hội

Danh mục các tài liệu của Đại hội
File chương trình Đại hội
 
- Chương trình tóm tắt
- Chương trình chi tiết
Mẫu Template báo cáo  
- Template nền trắng
- Template nền xanh
Thông báo và Thư mời  
- Thông báo về Kế hoạch tổ chức Đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ 16 và Thư mời tài trợ
- Thông báo số 1: Thông báo và Thư mời tham dự Đại Hội
- Thông báo số 2 của Đại Hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 16
   
Thư mời tài trợ và Các gói tài trợ
- Thư mời tài trợ
- Gói tài trợ Bạch kim
- Gói tài trợ Vàng
- Gói tài trợ Bạc
- Gói tài trợ Đồng
- Gói tài trợ Triển lãm và Các tài trợ khác