HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Địa điểm tổ chức

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ: Trung tâm Hội nghị quốc tế Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Đường Hoa Lan, Phúc Lợi, Long Biên, TP.Hà Nội. Website: http://almaz.vn/

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Google Map: