HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Hội thảo vệ tinh của Bayer: Dự phòng đột quỵ ở người rung nhĩ không do bệnh van tim: Cá thể hóa điều trị - Thách thức về độ an toàn khi sử dụng kháng đông lâu dài - Satellite symposium of Bayer: Stroke prevention in non-valvular AF: Personalized treatment

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1700-1815. Mã phiên: M07. Hội trường: Pink Diamond

1700-1815 M07 Pink Diamond Mục đích - Objective Chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng- cập nhật về bảo tồn chức năng thận khi sử dụng kháng đông trong bệnh nhân rung nhĩ - Sharing clinical experience of preservation of renal function in AF patients with long-term anticoagulation    
1700-1705 M070 Pink Diamond Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals TS.BS. Trần Văn Đồng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1705-1730 M071 Pink Diamond Báo cáo - Speaker Độ an toàn của Rivaroxaban sau hơn 1 thập kỷ sử dụng - Safety of Rivaroxaban after 10 year of clinical use TS.BS. Phan Đình Phong (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1730-1755 M072 Pink Diamond Báo cáo - Speaker Những khuyến cáo mới về bảo tồn chức năng thận khi sử dụng kháng đông lâu dài - Latest guidelines on preservation of renal function in patients with longterm anticoagulation therapy TS.BS. Nguyễn Quốc Thái (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1755-1810 - Pink Diamond Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1810-1815 M073 Pink Diamond Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  TS.BS. Trần Văn Đồng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

Các tin khác