HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Hội thảo vệ tinh của Servier: Cập nhật khuyến cáo điều trị các bệnh lý tim mạch - Satellite symposium of Servier: Updates on latest guidelines of CVD management

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1700-1815. Mã phiên: M06. Hội trường: Blue Diamond

1700-1815 M06 Blue Diamond Mục đích - Objective Cập nhật khuyến cáo mới ESC 2019 về chẩn đoán – điều trị Hội chứng vành mạn tính và thảo luận về tầm quan trọng và mối liên hệ giữa 3 yếu tố: Bác sĩ – Bệnh nhân – Thuốc trong việc quản lý tăng huyết áp - Update the latest guideline of Chronic Coronary Syndrome from ESC 2019 and discuss on the importance and interlink between Physician - Patient and Drug in hypertension management  
1700-1705 M060 Blue Diamond Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt (Phó Chủ tịch TT, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1705-1730 M061 Blue Diamond Báo cáo - Speaker Nhận định gì từ khuyến cáo "Bước đột phá trong điều trị THA ESC 2018" - Breaking through steps from hypertension guideline of ESC PGS.TS.BS. Trương Quang Bình (BV ĐH Y Dược, TP. Hồ Chí Minh)
1730-1755 M062 Blue Diamond Báo cáo - Speaker Khuyến cáo ESC 2019 – Chúng ta nhận thông điệp gì từ thuật ngữ mới “Hội chứng vành mạn tính?” - Chronic Coronary Syndrome of ESC guideline 2019: New term, new perspective PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1755-1810 M063 Blue Diamond Báo cáo - Speaker Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1810-1815 M064 Blue Diamond Thảo luận - Discussion Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt (Phó Chủ tịch TT, Hội Tim mạch học Việt Nam)

Các tin khác