HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Hội thảo vệ tinh của Sanofi: Giải pháp kiểm soát kép - dung hòa hiệu quả và kinh tế trong điều trị Tăng huyết áp - Đái tháo đường - Satellite symposium of Sanofi: Dual solution of effectiveness and economy in hypertension - diabetes management

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1200-1315. Mã số: M05. Hội trường: Grand Ballroom 2

1200-1315 M05 Grand Ballroom 2 Mục đích - Objective Cập nhật kiến thức trong điều trị tăng huyết áp – Đái tháo đường cho bệnh nhân - Updates oin management of hypertension and diabetes for patients  
1200-1210 M050 Grand Ballroom 2 Giới thiệu - Introduction Khai mạc - Introduction PGS.TS.BS. Đỗ Trung Quân (Khoa KBTYC, BV Bạch Mai, Hà Nội)
1210-1235 M051 Grand Ballroom 2 Báo cáo - Speaker Lợi ích kép trong kiểm soát huyết áp và bảo vệ thận trên người bệnh đái tháo đường - Dual benefits of blood pressure control and renal protection in diabetic patients  TS.BS. Phạm Thị Tuyết Nga (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1235-1300 M052 Grand Ballroom 2 Báo cáo - Speaker Lựa chọn thuốc viên điều trị đái tháo đường týp 2 trong bối cảnh kinh tế Việt Nam - Antidiabetic drug selection for type 2 diabetes in setting like Vietnam ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Hương (Khoa Thận-Tiết niệu, BV Nội Tiết Trung Ương, Hà Nội)
1300-1310 - Grand Ballroom 2 Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1300-1310 M053 Grand Ballroom 2 Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  PGS.TS.BS. Đỗ Trung Quân (Khoa KBTYC, BV Bạch Mai, Hà Nội)

Các tin khác