HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Hội thảo vệ tinh của Novartis: Bệnh lý tim mạch chuyển hóa - Bước đột phá từ EASD 2019 - Satellite symposium of Novartis: Cardiometabolic disorders: Highlights from EASD 2019

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1200-1315. Mã phiên: M04. Hội trường: Grand Ballroom 1

1200-1315 M04 Grand Ballroom 1 Mục đích - Objective Cập nhật các kiến thức mới nhất về chuyên ngành nội tiết - tim mạch đặc biệt là chiến lược điều trị sớm cho bệnh nhân đái tháo đường cũng như vai trò của viên phối hợp trong điều trị tăng huyết áp - Update latest evidences in cardiology-endocrinology especially early treatment for diabetic patients and combination therapy for hypertension management  
1200-1205 M040 Grand Ballroom 1 Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1205-1230 M041 Grand Ballroom 1 Báo cáo - Speaker Kiểm soát sớm các rối loạn chuyển hóa: Từ cơ chế bệnh sinh đến hiện thực lâm sàng - Early control of metabolic disorders: From pathology to clinical practice BSCKI. Lê Hoàng Bảo (BV ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
1230-1255 M042 Grand Ballroom 1 Báo cáo - Speaker Phối hợp thuốc sớm trong điều trị đái tháo đường týp 2: Tiếp cận mới từ nghiên cứu VERIFY - Early combination for diabetes management: New approach form VERIFY TS.BS. Phan Hướng Dương (BV Nội tiết Trung Ương, Hà Nội)
1230-1255 M042 Grand Ballroom 1 Báo cáo - Speaker Điều trị tăng huyết áp: Góc nhìn đa chiều và vai trò của ARB sau 30 năm nhìn lại! - Hypertension managhement: Multidimention perspective and ARB roles after 30 years of clinical use TS.BS. Đồng Văn Thành (Khoa Khám bệnh, BV Bạch Mai, Hà Nội)
1255-1310 - Grand Ballroom 1 Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1310-1315 M043 Grand Ballroom 1 Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

Các tin khác