HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Hội nghị vệ tinh của AstraZeneca: Quản lý toàn diện người bệnh Tim mạch Chuyển hoá: Hành động ngay - Bảo vệ sớm - Satellite symposium of AstraZeneca: Comprehensively manage of cardiometabolic patients: Act promptly - Protect early

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1200-1315. Mã phiên: M03. Hội trường: Pink Diamond

1200-1315 M03 Pink Diamond Mục đích - Objective Cập nhật những nghiên cứu lâm sàng & khuyến cáo điều trị mới nhất từ ESC 2019 để bảo vệ toàn diện bệnh nhân tim mạch chuyển hóa, tập trung vào vai trò của mảng xơ vữa trong chuỗi bệnh lý tim mạch, các biện pháp bảo vệ tim mạch sớm cho người đái tháo đường và hội chứng vành cấp không ST chênh lên - Update on latest trials and guidelines from ESC 2019 to comprehensively manage cardiometabolic patients, focusing on the roles of atheroslerotic palques, methods to prevent early cardiovascular events for diabetic patients and NSTEMI.  
1200-1202 M030 Pink Diamond Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1202-1222 M031 Pink Diamond Báo cáo - Speaker Ta có thể làm SỚM đến đâu để bảo vệ trái tim cho người bệnh đái tháo đường - How early we can protect the heart for diabetic patients PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1222-1242 M032 Pink Diamond Báo cáo - Speaker Ổn định mảng xơ vữa: Vai trò nền tảng trong bảo vệ toàn diện bệnh nhân tim mạch - Plaque stabilization: Essential roles to comprehensively manage cardiovascular patients ThS.BS. Văn Đức Hạnh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1242-1302 M033 Pink Diamond Báo cáo - Speaker Người bệnh NSTE-ACS liệu đã được bảo vệ đúng và đủ? - Whether we protect enough and appropriately NSTE-ACS? PGS.TS.BS. Trương Quang Bình (BV ĐH Y Dược, TP. Hồ Chí Minh)
1302-1312 - Pink Diamond Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1312-1315 M034 Pink Diamond Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt (Phó Chủ tịch TT, Hội Tim mạch học Việt Nam)

Các tin khác