HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Hội thảo vệ tinh của Abbott Nutrition: Mất cơ và rối loạn dung nạp đường huyết trên các bệnh nhân tim mạch chuyển hoá - Satellite symposium of Abbott Nutrition: Muscle loss & glucose intolerance in cardiometabolic patients

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1200-1315.Mã phiên: M02. Hội trường: Blue Diamond

1200-1315 M02 Blue Diamond Mục đích - Objective Vai trò của dinh dưỡng chuyên biệt bổ sung HMB trong việc phòng ngừa và khắc phục tình trạng mất cơ, suy dinh dưỡng in cardiometabolic patients - Discuss on the roles of nutrition, specific diet, HMB supplement in prevention and restore the muscle loss and malnutrition in cardiometabolic patients  
1200-1210 M020 Blue Diamond Giới thiệu - Introduction Tổng quan về tình trạng mất cơ và rối loạn dung nạp đường huyết trên các bệnh lý tim mạch và chuyển hoá- State-of-the-art: Muscle loss and glucose intolerance in cardiometabolic disorders PGS.TS.BS. Đinh Thị Thu Hương (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1210-1235 M021 Blue Diamond Báo cáo - Speaker Vai trò của dinh dưỡng và bổ sung HMB trong phòng ngừa và khắc phục tình trạng mất cơ - Roles of nutrition and HNB supplements in prevention and restorte the muscle loss TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1235-1300 M022 Blue Diamond Báo cáo - Speaker Vai trò của dinh dưỡng trong điều hoà dung nạp đường huyết, cập nhật các khuyến cáo quốc tế 2019 - Roles of nutrition in regulation of glucose tolerance from latest international guidelines 2019 PGS.TS.BS. Đinh Thị Thu Hương (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1300-1315 M023 Blue Diamond Thảo luận - Discussion Thảo luận và tổng kết - Roundtable discussion with audience Q&A and Conclusions BSCKII. Đinh Thị Kim Liên (TT Dinh Dưỡng, BV Bạch Mai, Hà Nội)

Các tin khác