HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Hội thảo vệ tinh của Upjohn Pfizer: Gánh nặng bệnh lý tim mạch và tâm thần trong các bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam - Satellite symposium of Upjohn Pfizer: Burden of cardiovascular diseases and mental health in Vietnam

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1045-1315. Mã phiên: M01. Hội trượng: Princess Ballroom

1130-1315 M01 Princess Ballroom Mục đích - Objective Cung cấp thông tin để nâng cao nhận thức về gánh nặng bệnh lý tim mạch và sức khỏe tâm thần trong bối cảnh các bệnh lý không lây nhiễm gia tăng và tầm quan trọng của sự hợp tác nhiều bên trong phòng ngừa và điều trị bệnh lý không lây nhiễm - Provide information to improve awareness of CVD and mental health burden in Vietnam and highlight the importance of multilateral cooperation in prevention and management of non-communicable diseases.  
1045-1050 M010 Princess Ballroom Giới thiệu - Introduction Đón tiếp đại biểu - Delegate reception TS.BS. Phạm Minh Tuấn (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1050-1105 M011 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Tăng huyết áp cùng các yếu tố nguy cơ tim mạch trong gánh nặng bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam - Hypertension and cardiovascular risk factors in Vietnam GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt (Phó Chủ tịch TT, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1105-1120 M012 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Dự án Tăng huyết áp trong chương trình NCD quốc gia: Phát hiện sớm và quản lý các yếu tố nguy cơ tim mạch tại tuyến cơ sở - Hypertension Programme in National NCD Program: Detect and manage early cardiovascular risk factors in primary healthcare PGS.TS.BS. Nguyễn Ngọc Quang (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1120-1140 M013 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Chiến lược phòng chống bệnh lý không lây nhiễm của Upjohn vùng châu Á - Strategies of non-communicable diseases prevention of Upjohn in Asia Dr. Anurita Majumdar (ASEAN Medical Lead, Upjohn Pfizer Vietnam)
1140-1200 M014 Princess Ballroom Giới thiệu - Introduction Lễ ký kết hợp tác tài trợ Chương trình tầm soát Tăng HA và các yếu tố nguy cơ - Signing ceremony of sponsorship agreement  for  hypertension and cardiovascular risk factors screening program Đại diện Bộ Y tế
1140-1200 M014 Princess Ballroom Giới thiệu - Introduction Lễ ký kết hợp tác tài trợ Chương trình tầm soát Tăng HA và các yếu tố nguy cơ - Signing ceremony of sponsorship agreement  for  hypertension and cardiovascular risk factors screening program GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt (Phó Chủ tịch TT, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1140-1200 M014 Princess Ballroom Giới thiệu - Introduction Lễ ký kết hợp tác tài trợ Chương trình tầm soát Tăng HA và các yếu tố nguy cơ - Signing ceremony of sponsorship agreement  for  hypertension and cardiovascular risk factors screening program PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1140-1200 M014 Princess Ballroom Giới thiệu - Introduction Lễ ký kết hợp tác tài trợ Chương trình tầm soát Tăng HA và các yếu tố nguy cơ - Signing ceremony of sponsorship agreement  for  hypertension and cardiovascular risk factors screening program Dr. Anurita Majumdar (ASEAN Medical Lead, Upjohn Pfizer Vietnam)
1140-1200 M014 Princess Ballroom Giới thiệu - Introduction Lễ ký kết hợp tác tài trợ Chương trình tầm soát Tăng HA và các yếu tố nguy cơ - Signing ceremony of sponsorship agreement  for  hypertension and cardiovascular risk factors screening program Ms. Cho Yun Ju Eunice (Upjohn Pfizer Vietnam)
1200-1210 - Princess Ballroom Thảo luận - Discussion Thảo luận và tổng kết - Roundtable discussion with audience Q&A and Conclusions GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt (Phó Chủ tịch TT, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1210-1230 M015 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Tổng quan gánh nặng sức khỏe tâm thần tại Việt Nam - Burden of mental health in Vietnam TS.BS. Nguyễn Doãn Phương (Viện Sức khoẻ Tâm thần Trung ương, Hà Nội)
1230-1250 M016 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Sức khoẻ tâm thần trên bệnh lý tim mạch: Khía cạnh ít được quan tâm trên trong y khoa - Mental health in cardiovascular  patients: Ignored issues in healthcare TS.BS. Ngô Tích Lịch (ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
1250-1315 - Princess Ballroom Thảo luận - Discussion Thảo luận và tổng kết - Roundtable discussion with audience Q&A and Conclusions TS.BS. Nguyễn Doãn Phương (Viện Sức khoẻ Tâm thần Trung ương, Hà Nội)

Các tin khác