HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Hội thảo Tiền Hội nghị của Sanofi: Kháng huyết khối trong hội chứng vành cấp và thuyên tắc tĩnh mạch - PreCongress symposium of Sanofi: Antithrombotic in acute coronary syndrome and venous thromboemnbolism

Ngày: 8/11/2019. Giờ: 1630-1845. Mã phiên: PC2. Địa điểm: Melia Hotel

1630-1845 PC2 Melia Hotel Mục đích - Objective Hội thảo Tiền Hội nghị của Sanofi: Kháng huyết khối trong hội chứng vành cấp và thuyên tắc tĩnh mạch -  PreCongress symposium of Sanofi: Antithrombotic in acute coronary syndrome and venous thromboemnbolism  
1630-1700 PC20 Melia Hotel Đón tiếp - Reception Đón tiếp đại biểu - Delegate reception GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt (Phó Chủ tịch TT, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1700-1710 PC20 Melia Hotel Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt (Phó Chủ tịch TT, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1710-1740 PC21 Melia Hotel Báo cáo - Speaker Quản lý nguy cơ xuất huyết trên người bệnh hội chứng vành cấp: Đánh giá - Theo dõi - Xử trí - Management of bleeding risk in ACS patients: Assess - Monitor and Manage TS.BS. Nguyễn Thượng Nghĩa (BV Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh)
1740-1810 PC22 Melia Hotel Báo cáo - Speaker Kinh nghiệm dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trên bệnh nhân nằm viện và những thách thức trong quá trình triển khai - Experience to prevent venous thromboembolism for inhospital patients and real challenges  PGS.TS.BS. Hoàng Bùi Hải (Khoa Hồi sức Cấp cứu, BV ĐH Y Hà Nội)
1810-1845 PC23 Melia Hotel Thảo luận - Discussion Thảo luận và tổng kết - Roundtable discussion with audience Q&A and Conclusions GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt (Phó Chủ tịch TT, Hội Tim mạch học Việt Nam)

Các tin khác