HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Hội thảo Tiền Hội nghị của Menarini: Chẹn beta trong chuỗi bệnh lý tim mạch: từ nghiên cứu đến thực tại - PreCongress symposium of Menarini: Betablocker therapy in cardiovascular continuum: from clinical trials to clinica practice

Ngày: 8/11/2019. Giờ: 1600-1900. Mã phiên: PC1. Địa điểmL Hilton Hotel

1600-1900 PC1 Hilton Hotel Chủ toạ - Chairperson Hội thảo Tiền Hội nghị của Menarini: Chẹn beta trong chuỗi bệnh lý tim mạch: từ nghiên cứu đến thực tại - PreCongress symposium of Menarini: Betablocker therapy in cardiovascular continuum: from clinical trials to clinica practice GS.TS.BS. Giusepp Mancia (Chủ tịch Hội Tăng huyết áp Châu Âu)
1600-1900 PC1 Hilton Hotel Chủ toạ - Chairperson Hội thảo Tiền Hội nghị của Menarini: Chẹn beta trong chuỗi bệnh lý tim mạch: từ nghiên cứu đến thực tại - PreCongress symposium of Menarini: Betablocker therapy in cardiovascular continuum: from clinical trials to clinica practice PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1600-1900 PC1 Hilton Hotel Chủ toạ - Chairperson Hội thảo Tiền Hội nghị của Menarini: Chẹn beta trong chuỗi bệnh lý tim mạch: từ nghiên cứu đến thực tại - PreCongress symposium of Menarini: Betablocker therapy in cardiovascular continuum: from clinical trials to clinica practice PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1600-1900 PC1 Hilton Hotel Mục đích - Objective Cập nhật nghiên cứu BENEFIT và chia sẽ kinh nghiệm trong điều trị - Update on BENEFIT trial and share experience of betablocker therapy  
1600-1630 PC10 Hilton Hotel Giới thiệu - Introduction Đón tiếp đại biểu - Delegate reception Đại diện Công ty Menarini
1630-1635 PC11 Hilton Hotel Chào mừng - Address Phát biểu chào mừng - Welcome address Đại diện Công ty Menarini
1635-1645 PC12 Hilton Hotel Khai mạc - Address Phát biểu khai mạc - Opening address PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1645-1705 PC13 Hilton Hotel Báo cáo - Speaker Tọa đàm: Điều trị bệnh tim mạch với chẹn beta: Những khoảng trống trong thực hành lâm sàng - Talkshow: Betablocker therapy for cardiovascular diseases: Any gaps in clinical practice PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1705-1745 PC14 Hilton Hotel Báo cáo - Speaker Nebivolol điều gì mới từ bằng chứng thực - Nebivolol: What's new from real world evidences GS.TS.BS. Giusepp Mancia (Chủ tịch Hội Tăng huyết áp Châu Âu)
1745-1805 PC15 Hilton Hotel Báo cáo - Speaker Ứng dụng bằng chứng thế giới thực vào thực hành lâm sàng - Real world evidences to clinical practice  PGS.TS.BS. Hồ Huỳnh Quang Trí (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)
1805-1855 PC16 Hilton Hotel Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1855-1900 PC17 Hilton Hotel Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

Các tin khác