HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Các nghiên cứu thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch 2019 - Trials could change cardiology practice in 2019

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1015-1245. Mã phiên: D01/02 - Talkshow

1015-1245 D01/02 Talkshow Mục đích - Objective Thảo luận về các nghiên cứu thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch 2019 - Discuss on latest trials, which could change cardiology practice in 2019  
1015-1045 D011 Talkshow Điều phối - Moderator Các nghiên cứu thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch 2019 - Trials could change cardiology practice in 2019 TS.BS. Phan Đình Phong (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1015-1045 D011 Talkshow Điều phối - Moderator Các nghiên cứu thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch 2019 - Trials could change cardiology practice in 2019 TS.BS. Tôn Thất Minh (BV Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)
1015-1025 D012 Talkshow Báo cáo - Speaker Tóm tắt các nghiên cứu ICD-HD & DAPA (ESC) - Summary of ICD-HD and DAPA trials (ESC 2019) ThS.BS. Lê Võ Kiên (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1025-1030 D012 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận về vai trò dự phòng đột tử của máy phá rung tự động sau NMCT - Discuss on sudden death prevention by ICD post AMI  
1030-1040 D013 Talkshow Báo cáo - Speaker Tóm tắt các nghiên cứu AFIRE & ENTRUST-AF PCI (ESC) - Summary of AFIRE and ENTRUST-AF PCI trials (ESC 2019) ThS.BS. Viên Hoàng Long (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1040-1045 D013 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận về phác đồ kháng đông ở người rung nhĩ có can thiệp ĐMV - Discuss on antithrombotic therapy in AF patients having PCI  
1045-1115 D014 Talkshow Điều phối - Moderator Các nghiên cứu thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch 2019 - Trials could change cardiology practice in 2019 ThS.BS. Phan Tuấn Đạt (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1045-1115 D014 Talkshow Điều phối - Moderator Các nghiên cứu thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch 2019 - Trials could change cardiology practice in 2019 BSCKII. Nguyễn Thanh Hiền (BV 115, TP. Hồ Chí Minh)
1045-1055 D015 Talkshow Báo cáo - Speaker Tóm tắt các nghiên cứu POPular Age, POPular Genetics & ISAR-REACT 5 (ESC) - Summary of POPular Age, POPular Genetics and ISAR-REACT 5 (ESC 2019) ThS.BS. Vũ Quang Ngọc (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1055-1100 D015 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận về điều trị kháng tiểu cầu trong hội chứng vành cấp - Discussion on antiplatelet therapy in ACS  
1100-1110 D016 Talkshow Báo cáo - Speaker Tóm tắt các nghiên cứu THEMIS & THEMIS-PCI (ESC) - Summary of THEMIS & THEMIS-PCI (ESC) ThS.BS. Nguyễn Mạnh Quân (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1110-1115 D016 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận về điều trị kháng tiểu cầu đối với bệnh mạch vành mạn tính - Discuss on antiplatelet therapy in chronic coronary artery diseases  
1115-1145 D017 Talkshow Điều phối - Moderator Các nghiên cứu thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch 2019 - Trials could change cardiology practice in 2019 ThS.BS. Đinh Huỳnh Linh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1115-1145 D017 Talkshow Điều phối - Moderator Các nghiên cứu thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch 2019 - Trials could change cardiology practice in 2019 TS.BS. Nguyễn Thượng Nghĩa (BV Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh)
1115-1125 D018 Talkshow Báo cáo - Speaker Tóm tắt các nghiên cứu HiSTORIC & RAPID-TnT (ESC) - Summary of HiSTORIC and RAPID-TnT trials (ESC 2019) ThS.BS. Đàm Trung Hiếu (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1125-1130 D018 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận về vai trò của protocol 1h sử dụng Troponin độ nhậy cao - Discussion on roles of hsTroponin 0/1h protocol  
1130-1140 D019 Talkshow Báo cáo - Speaker Tóm tắt các nghiên cứu COMPLETE, NZOTACS, CONDI-2/ERIC-PPC, DANAMI-2 (16 năm) - Summary ofCOMPLETE, NZOTACS, CONDI-2/ERIC-PPC, DANAMI-2 (ESC 2019) ThS.BS. Phạm Nhật Minh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1140-1145 D019 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận về chiến lược can thiệp và hỗ trợ trong NMCT cấp - Discuss on strategies of PCI and hemodynamic support in AMI  
1145-1215 D020 Talkshow Điều phối - Moderator Các nghiên cứu thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch 2019 - Trials could change cardiology practice in 2019 ThS.BS. Phan Tuấn Đạt (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1145-1215 D020 Talkshow Điều phối - Moderator Các nghiên cứu thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch 2019 - Trials could change cardiology practice in 2019 TS.BS. Đỗ Nam Phương (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)
1145-1155 D021 Talkshow Báo cáo - Speaker Tóm tắt các nghiên cứu SYNTAX-10 năm, CLARIFY, SWEDEHEART - Summary of  SYNTAX-10 năm, CLARIFY, SWEDEHEART  ThS.BS. Lê Thanh Bình (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà nội)
1155-1200 D021 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận về điều trị dự phòng thứ phát sau tái thông mạch vành - Discuss on secondary prevention after coronary revascularization  
1200-1210 D022 Talkshow Báo cáo - Speaker Tóm tắt các nghiên cứu BB-meta-HF, DAPA-HF & PARAGON-HF và GALACTIC (ESC) - Summary of BB-meta-HF, DAPA-HF & PARAGON-HF và GALACTIC (ESC) ThS.BS. Văn Đức Hạnh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1210-1215 D022 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận về các thuốc điều trị suy tim cũ và mới - Discuss on old and new drugs for heart failure  
1215-1245 D023 Talkshow Điều phối - Moderator Các nghiên cứu thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch 2019 - Trials could change cardiology practice in 2019 ThS.BS. Đinh Huỳnh Linh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1215-1245 D023 Talkshow Điều phối - Moderator Các nghiên cứu thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch 2019 - Trials could change cardiology practice in 2019 PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bạch Yến (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1215-1225 D024 Talkshow Báo cáo - Speaker Tóm tắt các nghiên cứu HOPE-4, PURE và thử nghiệm thay thế muối (ESC) - Summary of HOPE-4, PURE (ESC) ThS.BS. Lê Anh Tuấn (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1225-1230 D024 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận về vai trò của kiểm soát huyết áp và giảm ăn mặn - Discuss on blood pressure control and unsalty diet
1230-1240 D025 Talkshow Báo cáo - Speaker    
1240-1245 D025 Talkshow Thảo luận - Discussion    

Các tin khác