HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Cập nhật những vấn đề thiết yếu trong siêu âm tim mạch (2) - Echocardiography: Essential Update (2)

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: C07. Hội trường: Yellow Diamond

1330-1500 C07 Yellow Diamond Mục đích - Objective Phiên đào tạo: Cập nhật những vấn đề thiết yếu trong siêu âm tim mạc - CME session: Echocardiography: Essential Update  
1330-1335 C070 Yellow Diamond Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals TS.BS. Vũ Quỳnh Nga (BV Tim Hà Nội)
1335-1350 C071 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Myocardial Strain Imaging Dr. Reinel Alvarez (Institute of Cardiology and Cardiovascular surgery Havana, Cuba) 
1350-1405 C072 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Siêu âm tại giường: Đánh giá các biến chứng của nhồi máu cơ tim cấp - Bedsde echocardiographical assessment of AMI complications TS.BS. Đỗ Phương Anh (Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
1405-1420 C073 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Siêu âm tại giường: Đánh giá nhanh huyết động ở bệnh nhân cấp cứu tim mạch - Bedsde echocardiographical assessment of hgemodynamic status in acute cardiac patients ThS.BS. Nguyễn Tuấn Hải (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1420-1435 C074 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Siêu âm tại giường: Đánh giá chức năng thất trái ở bệnh nhân cấp cứu tim mạch - Bedsde echocardiographical assessment of left ventricular function in acute cardiac patients TS.BS. Lê Tuấn Thành (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1435-1450 C075 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Siêu âm tại giường: Đánh giá chức năng thất phải ở bệnh nhân cấp cứu tim mạch - Bedsde echocardiographical assessment of right ventricular function in acute cardiac patients TS.BS. Khổng Nam Hương (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1450-1500 C076 Yellow Diamond Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A TS.BS. Vũ Quỳnh Nga (BV Tim Hà Nội)

Các tin khác

Dự phòng bệnh lý tim mạch do xơ vữa tại tuyến cơ sở - Prevention of atherosclerotic CVD in primary healthcare

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: C02. Hội trường: Princess Ballroom

Cập nhật về cấp cứu tim mạch tại tuyến cơ sở - Updates on cardiac emergency

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1145. Mã phiên: C03/04. Hội trường: Princess Ballroom

Cập nhật những vấn đề thiết yếu trong siêu âm tim mạch (1) - Echocardiography: Essential Update (1)

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1145. Mã phiên: C05/06. Hội trường: Yellow Diamond

Trò chơi thi đấu Siêu âm tim - Gameshow Echocardiography Quiz

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: C08. Hội trường: Yellow Diamond