HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Cập nhật những vấn đề thiết yếu trong siêu âm tim mạch (1) - Echocardiography: Essential Update (1)

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1145. Mã phiên: C05/06. Hội trường: Yellow Diamond

0800-0950 C05 Yellow Diamond Mục đích - Objective Phiên đào tạo: Cập nhật những vấn đề thiết yếu trong siêu âm tim mạc - CME session: Echocardiography: Essential Update  
0800-0805 C050 Yellow Diamond Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals TS.BS. Phạm Thái Sơn (Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
0805-0820 C051 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Siêu âm tim đánh giá hẹp van động mạch chủ - Echocardiographical assesment of aoritc stenosis ThS.BS. Nguyễn Phương Anh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0820-0835 C052 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Siêu âm tim đánh giá hở van động mạch chủ  - Echocardiographical assesment of aoritc regurgitation TS.BS. Vũ Quỳnh Nga (BV Tim Hà Nội)
0835-0850 C053 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Siêu âm tim đánh giá hở van hai lá  - Echocardiographical assesment of mitral regurgitation ThS.BS. Huỳnh Thanh Kiếu (BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)
0850-0905 C054 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Siêu âm tim đánh giá hẹp van hai lá -  Echocardiographical assesment of mitral stenosis TS.BS. Phạm Tuyết Nga (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội) 
0905-0920 C055 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Siêu âm tim đánh giá hở van nhân tạo -  Echocardiographical assesment of valvular prosthesis regurgitation ThS.BS. Trịnh Việt Hà (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0920-0935 C056 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Siêu âm tim đánh giá tắc nghẽn van nhân tạo - Echocardiographical assesment of valvular prosthesis obstruction ThS.BS. Lê Thị Đẹp (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)
0935-0950 C057 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Siêu âm tim đánh giá viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn - Echocardiographical assesment of endocarditis ThS.BS. Nguyễn Thị Minh Lý (BV Đại học Y Hà Nội)
0950-1145 C06 Yellow Diamond Chủ toạ - Chairperson Cập nhật những vấn đề thiết yếu trong siêu âm tim mạch (1) - Echocardiography: Essential Update (1) TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0950-1145 C06 Yellow Diamond Chủ toạ - Chairperson Cập nhật những vấn đề thiết yếu trong siêu âm tim mạch (1) - Echocardiography: Essential Update (1) PGS.TS.BS. Lê Minh Khôi (BV ĐH Y Dược TPHCM)
0950-1145 C06 Yellow Diamond Mục đích - Objective Phiên đào tạo: Cập nhật những vấn đề thiết yếu trong siêu âm tim mạc - CME session: Echocardiography: Essential Update  
0950-1005 C061 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Siêu âm tim đánh giá bệnh cơ tim phì đại - Echocardiographical assesment of hypertrophic myocardiopathy ThS.BS. Trần Vũ Minh Thư (BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)
1005-1020 C062 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Siêu âm tim tìm kiếm nguồn thuyên tắc - Echocardiographical assesment of cardiovascular embolism sourcé TS.BS. Đỗ Kim Bảng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1020-1035 C063 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Siêu âm tim đánh giá áp lực động mạch phổi - Echocardiographical assesment of pulmonary artery pressure ThS.BS. Trần Hải Yến (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1035-1050 C064 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Siêu âm tim trong phát hiện các bệnh tim bẩm sinh người lớn - Echocardiography to detect congenital heart diseases in adults ThS.BS.Vũ Năng Phúc BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)
1050-1105 C065 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Siêu âm đánh giá suy tim ở bệnh tim bẩm sinh người lớn - Echocardiographical assesment of heart failure in CHD adults TS.BS. Lê Kim Tuyến (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)
1105-1120 C066 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Siêu âm tim bào thai phát hiện các bệnh lý tim bẩm sinh - Fetal echocardiography to detect cardiac anormalities PGS.TS.BS. Lê Minh Khôi (BV ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
1120-1135 C067 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Siêu âm tim đánh giá chức năng tim bào thai - Fetal echocardiography to assess cardiac function ThS.BS. Nguyễn Thị Duyên (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội) 
1135-1145 C068 Yellow Diamond Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

Các tin khác

Dự phòng bệnh lý tim mạch do xơ vữa tại tuyến cơ sở - Prevention of atherosclerotic CVD in primary healthcare

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: C02. Hội trường: Princess Ballroom

Cập nhật về cấp cứu tim mạch tại tuyến cơ sở - Updates on cardiac emergency

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1145. Mã phiên: C03/04. Hội trường: Princess Ballroom

Cập nhật những vấn đề thiết yếu trong siêu âm tim mạch (2) - Echocardiography: Essential Update (2)

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: C07. Hội trường: Yellow Diamond

Trò chơi thi đấu Siêu âm tim - Gameshow Echocardiography Quiz

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: C08. Hội trường: Yellow Diamond