HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Cập nhật về cấp cứu tim mạch tại tuyến cơ sở - Updates on cardiac emergency

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1145. Mã phiên: C03/04. Hội trường: Princess Ballroom

0800-1145 C03/04 Princess Ballroom Mục đích - Objective Phiên đào tạo kết hợp Phối hợp với Chương trình Quốc gia Phòng chống các bệnh Tim mạch: Cập nhật về cấp cứu tim mạch tại tuyến cơ sở - CME session jointed with National programme on prevention and management of cardiovascular diseases: Updates on cardiac emergency  
0800-0805 C030 Princess Ballroom Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction PGS.TS.BS. Tạ Mạnh Cường (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0805-0820 C031 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Phát hiện và xử trí cơn THA cấp tại tuyến cơ sở - Management of hypertensive crisis in primary healthcare TS.BS. Phạm Trần Linh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0820-0835 C032 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Phát hiện và xử trí nhồi máu cơ tim cấp ST chênh và ST không chênh lên tại tuyến cơ sở - Management of STEMI and NSTEMI in primary healthcare TS.BS. Nguyễn Quốc Thái (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0835-0850 C033 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Phát hiện và xử trí tắc mạch não cấp tại tuyến cơ sở - Management of ischemic stroke in primary healthcare TS.BS. Đào Việt Phương (Khoa Cấp cứu, BV Bạch Mai, Hà Nội)
0850-0905 C034 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Phát hiện và xử trí chảy máu não tại tuyến cơ sở - Management of hemorrhage  stroke in primary healthcare ThS.BS.Trần Nhật Tuân (Khoa Cấp cứu, BV Bạch Mai, Hà Nội)
0905-0920 C035 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Phát hiện và xử trí lóc tách thành ĐM chủ ngực-bụng tại tuyến cơ sở - Management of aortic dissection in primary healthcare ThS.BS. Lê Xuân Thận (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0920-0935 C036 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Phát hiện và xử trí suy tim cấp tại tuyến cơ sở - Management of acute heart failure in primary healthcare ThS.BS. Văn Đức Hạnh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0935-0955 C037 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Phát hiện và xử trí các rối loạn nhịp nguy hiểm tại tuyến cơ sở ở - Management of fatal arhythmias in primary healthcare TS.BS. Trần Song Giang (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0955-1005 - Princess Ballroom Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1005-1020 C041 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Phát hiện và xử trí ngừng tuần hoàn tại tuyến cơ sở - Management of cardiac arrest in primary healthcare TS.BS. Đỗ Ngọc Sơn (Khoa Cấp cứu, BV Bạch Mai, Hà Nội)
1020-1035 C042 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Phát hiện và xử trí suy hô hấp cấp tại tuyến cơ sở - Management of respiratory failure in primary healthcare TS.BS. Phạm Minh Tuấn (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1035-1050 C044 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Cập nhật về xử trí sốc phản vệ tại tuyến cơ sở - Management of anaphylaxis shock in primary healthcare TS.BS. Đỗ Ngọc Sơn (Khoa Cấp cứu, BV Bạch Mai, Hà Nội)
1050-1105 C045 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Vận chuyển người bệnh cấp cứu: An toàn và kịp thời/Điều trị trước viện  - Patient transportation in acute settings: Safe, Prompt and Prehospital management ThS.BS. Nguyễn Hữu Tuấn (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1105-1120 C046 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Cập nhật về xử trí vết thương tim và tắc mạch chi cấp tại tuyến cơ sở - Management of cardiac wounds and acute limb ischemia in primary healthcare PGS.TS.BS. Nguyễn Hữu Ước (BV Việt Đức, Hà Nội)
1120-1145 C047 Princess Ballroom Thảo luận - Discussion Thảo luận và tổng kết - Roundtable discussion with audience Q&A and Conclusions PGS.TS.BS. Tạ Mạnh Cường (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

Các tin khác

Dự phòng bệnh lý tim mạch do xơ vữa tại tuyến cơ sở - Prevention of atherosclerotic CVD in primary healthcare

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: C02. Hội trường: Princess Ballroom

Cập nhật những vấn đề thiết yếu trong siêu âm tim mạch (1) - Echocardiography: Essential Update (1)

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1145. Mã phiên: C05/06. Hội trường: Yellow Diamond

Cập nhật những vấn đề thiết yếu trong siêu âm tim mạch (2) - Echocardiography: Essential Update (2)

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: C07. Hội trường: Yellow Diamond

Trò chơi thi đấu Siêu âm tim - Gameshow Echocardiography Quiz

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: C08. Hội trường: Yellow Diamond