HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Dự phòng bệnh lý tim mạch do xơ vữa tại tuyến cơ sở - Prevention of atherosclerotic CVD in primary healthcare

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: C02. Hội trường: Princess Ballroom

1515-1645 C02 Princess Ballroom Mục đích - Objective Phiên đào tạo kết hợp Phối hợp với Chương trình Quốc gia Phòng chống các bệnh Tim mạch về Dự phòng bệnh lý tim mạch do xơ vữa tại tuyến cơ sở  - CME session jointed with National programme on prevention and management of cardiovascular diseases: Prevention of atherosclerotic CVD in primary healthcare   
1515-1517 C020 Princess Ballroom Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction TS.BS. Phạm Trần Linh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1517-1532 C021 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Điều trị và dự phòng biến cố tim mạch ở người THA (MACE và suy tim) - Management and prevention of cardiovascular events in hypertensives (MACE and heart failure) PGS.TS.BS. Trần Văn Huy (BVĐK tỉnh Khánh Hoà)
1532-1547 C022 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Điều trị và dự phòng biến cố tim mạch sau tai biến mạch não (THA/rung nhĩ) - Management and prevention of cardiovascular events post strọke (hypertension/AF) PGS.TS.BS. Đinh Thị Thu Hương (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1547-1602 C023 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Điều trị và dự phòng biến cố tim mạch sau nhồi máu cơ tim (suy tim/đau ngực) -  Management and prevention of cardiovascular events post MI (heart failure/angina) PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1602-1617 C024 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Xử trí THA giao động - Management of up-and-down blood pressure PGS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến (ĐH Y Dược Huế)
1617-1632 C025 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Thay đổi lối sống để dự phòng bệnh lý tim mạch và các bệnh không lây nhiễm khác - Lifestyle changes to prevent CVD and NCD TS.BS. Phạm Trần Linh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1632-1642 - Princess Ballroom Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1642-1645 C026 Princess Ballroom Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)

Các tin khác

Cập nhật về cấp cứu tim mạch tại tuyến cơ sở - Updates on cardiac emergency

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1145. Mã phiên: C03/04. Hội trường: Princess Ballroom

Cập nhật những vấn đề thiết yếu trong siêu âm tim mạch (1) - Echocardiography: Essential Update (1)

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1145. Mã phiên: C05/06. Hội trường: Yellow Diamond

Cập nhật những vấn đề thiết yếu trong siêu âm tim mạch (2) - Echocardiography: Essential Update (2)

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: C07. Hội trường: Yellow Diamond

Trò chơi thi đấu Siêu âm tim - Gameshow Echocardiography Quiz

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: C08. Hội trường: Yellow Diamond