HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Xử trí những vấn đề tim mạch thường gặp ở người THA tại tuyến cơ sở - Management of common CVD disorders for hypertensives in primary healthcare

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: C01. Hội trường: Princess Ballroom

1330-1500 C01 Princess Ballroom Mục đích - Objective Phiên đào tạo kết hợp Phối hợp với Chương trình Quốc gia Phòng chống các bệnh Tim mạch về Xử trí những vấn đề tim mạch thường gặp ở người THA tại tuyến cơ sở - CME session jointed with National programme on prevention and management of cardiovascular diseases: Management of common CVD disorders for hypertensives in primary healthcare   
1330-1332 C010 Princess Ballroom Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction TS.BS. Viên Văn Đoan (BV Tim Hà Nội)
1332-1347 C011 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Những điểm cập nhật từ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị THA của Bộ Y tế - Changes and news from hypertension management guidelines fro MOH 2019 ThS.BS. Trần Tuấn Việt (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội) 
1347-1402 C012 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Kiểm soát đái tháo đường ở người THA tại tuyến cơ sở - Diabetes management for hypetensives in primary health care PGS.TS.BS. Hồ Thị Kim Thanh (BV Lão khoa Trung ương, Hà Nội)
1402-1417 C013 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Kiểm soát lipid máu ở người THA tại tuyến cơ sở - Dyslipidemia management for hypetensives in primary health care PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bạch Yến (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1417-1432 C014 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Cập nhật về tiếp cận và xử trí THA khó trị - Update on approach and management of difficult-to-treat hypertension GS.TS.BS. Đỗ Doãn Lợi (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1432-1447 C015 Princess Ballroom Báo cáo - Speaker Làm thế nào để sàng lọc nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát - How to screen and detect secondary hypertension GS.TS.BS. Huỳnh Văn Minh (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1447-1457 - Princess Ballroom Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1457-1500 C016 Princess Ballroom Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bạch Yến (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

Các tin khác

Dự phòng bệnh lý tim mạch do xơ vữa tại tuyến cơ sở - Prevention of atherosclerotic CVD in primary healthcare

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: C02. Hội trường: Princess Ballroom

Cập nhật về cấp cứu tim mạch tại tuyến cơ sở - Updates on cardiac emergency

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1145. Mã phiên: C03/04. Hội trường: Princess Ballroom

Cập nhật những vấn đề thiết yếu trong siêu âm tim mạch (1) - Echocardiography: Essential Update (1)

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1145. Mã phiên: C05/06. Hội trường: Yellow Diamond

Cập nhật những vấn đề thiết yếu trong siêu âm tim mạch (2) - Echocardiography: Essential Update (2)

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: C07. Hội trường: Yellow Diamond

Trò chơi thi đấu Siêu âm tim - Gameshow Echocardiography Quiz

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: C08. Hội trường: Yellow Diamond