HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Xét nghiệm di truyền ứng dụng trong tim mạch - Genetic tests in cardiology

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1145. Mã phiên: T20. Hội trường: Yellow Diamond

1030-1145 T20 Yellow Diamond Mục đích - Objective Thảo luận về vai trò của các xét nghiệm di truyền ứng dụng trong tim mạch - Discuss on how to apply genetic tests in cardiology  
1030-1032 T200 Yellow Diamond Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals PGS.TS.BS. Trương Thanh Hương (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1032-1047 T201 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Những ứng dụng của di truyền học hiện đại trong bệnh tim mạch - Modern genetic tests in cardiology TS. Hồ Huỳnh Thuỳ Dương (ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh)
1047-1057 T202 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Xét nghiệm gen CYP2C9 và VKORC1 trong cá thể hoá điều trị kháng vitamin K - CYP2C19 and VKORC1 genotype to individualize AVK therapy PGS.TS.BS. Trương Thanh Hương (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1057-1107 T203 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Xét nghiệm đa hình gen CYP2C19 trong cá thể hoá điều trị clopidogrel cho người bệnh động mạch vành có đặt stent  - CYP2C19 genotype to individualize clopidogrel therapy for CAD patients with PCI  TS.BS. Nguyễn Mai Ngọc (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1107-1117 T204 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Xét nghiệm đa hình gen Cox-1 trong cá thể hoá điều tri Aspirin cho bệnh nhân bệnh động mạch vành có đặt stent - Cox-1 genotype to individualize aspirin therapy for CAD patients with PCI GS.TS.BS. Đỗ Doãn Lợi (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1117-1127 T205 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Vai trò của xét nghiệm di truyền trong bệnh cơ tim phì đại - Genetic tests in hypertrophic myocardiopathy ThS.BS. Trần Vũ Minh Thư (BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)
1127-1142 - Yellow Diamond Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1142-1145 T206 Yellow Diamond Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  GS.TS.BS. Lương Xuân Hiến (Phó Chủ tịch Hội Di truyền Y học Việt Nam)

Các tin khác

Phiên Thực hành của Công ty OEV: Statin cho người châu Á - Training Village of OEV: Statin for Asian patients

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1430. Mã phiên: T04. Hội trường: White Diamond

Thuyên tắc phổi và tăng áp lực động mạch phổi - Pulmonary thromboembolism and pulmonary artery hypertension

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-0900.Mã phiên: T08. Hội trường: Grand Ballroom 2

Tối ưu điều trị suy tim - Optimal therapy for heart failure patients

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1145. Mã phiên: T10. Hội trường: Grand Ballroom 2

Trang 1 trong tổng số 2 trang (16 tin)