HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Phiên thực hành của Servier: Vai trò của lợi tiểu trong điều trị THA - Training Village of Servier: Diuresis in hypertension management

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0915-1015. Mã phiên: T19. Hội trường: Yellow Diamond

0915-1015 T190 Yellow Diamond Mục đích - Objective Làm rõ và thảo luận về vai trò của lợi tiểu, đặc biệt là lợi tiểu thiazide-like trong điều trị tăng huyết áp - Clarify and discuss on roles of diuresis especially thiazide-like diuresis in hypertension management   
0915-0917 T191 Yellow Diamond Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals PGS.TS.BS. Hồ Huỳnh Quang Trí (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)
0917-0942 T192 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Góc nhìn đúng- đủ về thiazide like trong thực hành lâm sàng - Perspective of thiazide-like diuresis in clinical practice PGS.TS.BS. Hồ Huỳnh Quang Trí (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)
0942-1007 T193 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Case lâm sàng: Điều trị HA cho bệnh nhân THA lớn tuổi - Case report: Hypertension management for elderly patients BSCKII. Ngô Nguyễn Kim Hường (BV Nhân Dân 115, TP. Hồ Chí Minh)
1007-1012 - Yellow Diamond Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1012-1015 T194 Yellow Diamond Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  PGS.TS.BS. Hồ Huỳnh Quang Trí (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)

Các tin khác

Phiên Thực hành của Công ty OEV: Statin cho người châu Á - Training Village of OEV: Statin for Asian patients

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1430. Mã phiên: T04. Hội trường: White Diamond

Thuyên tắc phổi và tăng áp lực động mạch phổi - Pulmonary thromboembolism and pulmonary artery hypertension

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-0900.Mã phiên: T08. Hội trường: Grand Ballroom 2

Tối ưu điều trị suy tim - Optimal therapy for heart failure patients

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1145. Mã phiên: T10. Hội trường: Grand Ballroom 2

Trang 1 trong tổng số 2 trang (16 tin)