HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Vai trò của chẹn beta trong điều trị THA - Betablocker therapy in hypertension management

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-0900. Mã phiên: T18. Hội trường: Yellow Diamond

0800-0900 T18 Yellow Diamond Mục đích - Objective Thảo luận vai trò của chẹn beta trong điều trị THA - Discuss on betablocker therapy in hypertension management  
0800-0802 T180 Yellow Diamond Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0802-0817 T181 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Tại sao cần kiểm soát hệ giao cảm ở người tăng huyết áp? - Why we need control sympathetic nervous system in hypertension? PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Trí (ĐHYD, TP. Hồ Chí Minh)
0817-0832 T182 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Tăng huyết áp kèm nhịp nhanh: Quan tâm từ bước chăm sóc ban đầu - Hypertension with tachycardia: Consider from primary care TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0832-0847 T183 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Các chỉ định cần thiết dùng chẹn beta giao cảm trong điều trị THA năm 2019 - Indicarions of betablocker therapy in hypertension management 2019 PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
0847-0857 - Yellow Diamond Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
0857-0900 T184 Yellow Diamond Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)

Các tin khác

Phiên Thực hành của Công ty OEV: Statin cho người châu Á - Training Village of OEV: Statin for Asian patients

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1430. Mã phiên: T04. Hội trường: White Diamond

Thuyên tắc phổi và tăng áp lực động mạch phổi - Pulmonary thromboembolism and pulmonary artery hypertension

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-0900.Mã phiên: T08. Hội trường: Grand Ballroom 2

Tối ưu điều trị suy tim - Optimal therapy for heart failure patients

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1145. Mã phiên: T10. Hội trường: Grand Ballroom 2

Trang 1 trong tổng số 2 trang (16 tin)