HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Phiên Thực hành của Công ty Bayer: Thách thức trong điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và giải pháp với DOAC - Training Village of Bayer: Challenges in management of VTE and DOAC solution

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1600-1700. Mã phiên: T16. Hội trường: Yellow Diamond

1600-1700 T16 Yellow Diamond Mục đích - Objective Chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng- Cập nhật mới trong điều trị VTE - Updates on VTE management  
1600-1602 T160 Yellow Diamond Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals PGS.TS.BS. Đinh Thị Thu Hương (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1602-1622 T161 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Điều trị thuyên tắc huyết khối ở người bệnh ung thư có gì mới - Management of venous thromboembolism in oncological patients: What's new? ThS.BS. Nguyễn Tuấn Hải (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1622-1642 T162 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng DOAC trong điều trị thuyên tắc phổi - Experience sharing for DOAC in management of pulmonary embolism PGS.TS.BS. Hoàng Bùi Hải (BV ĐH Y Hà Nội)
1642-1657 - Yellow Diamond Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1657-1700 T163 Yellow Diamond Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  PGS.TS.BS. Đinh Thị Thu Hương (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

Các tin khác

Phiên Thực hành của Công ty OEV: Statin cho người châu Á - Training Village of OEV: Statin for Asian patients

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1430. Mã phiên: T04. Hội trường: White Diamond

Thuyên tắc phổi và tăng áp lực động mạch phổi - Pulmonary thromboembolism and pulmonary artery hypertension

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-0900.Mã phiên: T08. Hội trường: Grand Ballroom 2

Tối ưu điều trị suy tim - Optimal therapy for heart failure patients

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1145. Mã phiên: T10. Hội trường: Grand Ballroom 2

Trang 1 trong tổng số 2 trang (16 tin)