HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Phiên Thực hành của Công ty Novartis: Khởi trị nội viện cho bệnh nhân suy tim phân số tống máu giảm: Khi nào và như thế nào? - Training Village of Novartis: Initiate treatment inhospital for HFrEF patients: When and How?

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1445-1545. Mã phiên: T15. Hôi trường: Yellow Diamond

1445-1545 T15 Yellow Diamond Mục đích - Objective Cập nhật các nghiên cứu và khuyến cáo điều trị mới nhất, thảo luận và chia sẻ về kinh nghiệm thực hành lâm sàng cho bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm - Update the latest trials and guidelines, discuss and share experiences on management of HFrEF.   
1445-1447 T150 Yellow Diamond Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals BSCKII. Nguyễn Thanh Hiền (BV 115, TP. Hồ Chí Minh)
1447-1507 T151 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Có gì mới trong điều trị bệnh nhân suy sau suy tim cấp - Management post AHF: What's new? TS.BS. Nguyễn Quốc Thái (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1507-1527 T152 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Giai đoạn mong manh của bệnh nhân sau suy tim cấp: Khởi trị Sacubitril/Valsartan khi nào và như thế nào - Vulnerable period after AHF: How and when to initiate Sacubitril/Valsartan ThS.BS. Văn Đức Hạnh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1527-1542 - Yellow Diamond Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1542-1545 T15 Yellow Diamond Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  BSCKII. Nguyễn Thanh Hiền (BV 115, TP. Hồ Chí Minh)

Các tin khác

Phiên Thực hành của Công ty OEV: Statin cho người châu Á - Training Village of OEV: Statin for Asian patients

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1430. Mã phiên: T04. Hội trường: White Diamond

Thuyên tắc phổi và tăng áp lực động mạch phổi - Pulmonary thromboembolism and pulmonary artery hypertension

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-0900.Mã phiên: T08. Hội trường: Grand Ballroom 2

Tối ưu điều trị suy tim - Optimal therapy for heart failure patients

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1145. Mã phiên: T10. Hội trường: Grand Ballroom 2

Trang 1 trong tổng số 2 trang (16 tin)