HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Phiên Thực hành của Công ty Servier: Phối hợp thuốc Peridopril và Amlodipine - Training Village of Servier: Combination of Peridopril and Amlodipine

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1430. Mã phiên: T14. Hội trường: Yellow Diamond

1330-1430 T14 Yellow Diamond Mục đích - Objective Thảo luận về việc “phối hợp thuốc thế nào là tối ưu để hướng tới đích huyết áp 130/80mmHg” - Discuss on optimal strategies of antihypertensive drug combination to achieve BP target of 130/80 mmHg   
1330-1332 T140 Yellow Diamond Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals ThS.BS. Văn Đức Hạnh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1332-1357 T141 Yellow Diamond Chủ toạ - Chairperson Đích huyết áp 130/80 - Những câu hỏi cần giải đáp - Blood pressure target of 130/80mmHg: Emerging questions to answer? ThS.BS. Văn Đức Hạnh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1357-1422 T142 Yellow Diamond Chủ toạ - Chairperson Kiểm soát huyết áp cho người tăng huyết áp kèm mạch vành - How to control blood pressure for hypertensive patients with coronary artery diseases ThS.BS. Trần Tuấn Việt (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1422-1427 - Yellow Diamond Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1427-1430 T143 Yellow Diamond Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  ThS.BS. Văn Đức Hạnh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

Các tin khác

Phiên Thực hành của Công ty OEV: Statin cho người châu Á - Training Village of OEV: Statin for Asian patients

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1430. Mã phiên: T04. Hội trường: White Diamond

Thuyên tắc phổi và tăng áp lực động mạch phổi - Pulmonary thromboembolism and pulmonary artery hypertension

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-0900.Mã phiên: T08. Hội trường: Grand Ballroom 2

Tối ưu điều trị suy tim - Optimal therapy for heart failure patients

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1145. Mã phiên: T10. Hội trường: Grand Ballroom 2

Trang 1 trong tổng số 2 trang (16 tin)