HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Phiên Thực hành của Công ty Boehringer Ingelheim: Chiến lược giảm biến cố tim mạch ở người đái tháo đường: Ứng dụng lâm sàng của thuốc ức chế SGLT-2 - Training Village of Boehringer Ingelheim: Strategies to reduce cardiovascular events in diabetic patient

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1215-1315. Mã phiên: T13. Hội trường: Yellow Diamond

1215-1315 T13 Yellow Diamond Mục đích - Objective Thảo luận về sự chuyển dịch tiếp cận điều trị tập trung mục tiêu giảm đường huyết sang bảo vệ tim mạch và giảm tử vong ở người đái tháo đường: Vai trò của thuốc ức chế SGLT-2 trong dự phòng và điều trị suy tim ở người đái tháo đường - Discuss on paradigm shift from glucose target to CV outcomes target in diabetic patients: Roles of SGLT-2 in prevention and management of heart failure in diabetic patients   
1215-1217 T130 Yellow Diamond Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt (Phó Chủ tịch TT, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1217-1237 T131 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Dự phòng biến cố tim mạch ở người đái tháo đường: Áp dụng tiến bộ điều trị trên lâm sàng - Prevention of cardiovascular events in diabetic patients: From new achievements to daily practice TS.BS. Nguyễn Thu Hiền (BV Nội tiết Trung Ương, Hà Nội)
1237-1257 T132 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Những mảnh ghép dần hoàn thiện về vai trò của thuốc ức chế SGLT- 2 với nhà tim mạch học - SGLT2i for cardiologists: Unmask the puzzle ThS.BS. Phan Tuấn Đạt (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1257-1312 - Yellow Diamond Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1312-1315 T133 Yellow Diamond Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt (Phó Chủ tịch TT, Hội Tim mạch học Việt Nam)

Các tin khác

Phiên Thực hành của Công ty OEV: Statin cho người châu Á - Training Village of OEV: Statin for Asian patients

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1430. Mã phiên: T04. Hội trường: White Diamond

Thuyên tắc phổi và tăng áp lực động mạch phổi - Pulmonary thromboembolism and pulmonary artery hypertension

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-0900.Mã phiên: T08. Hội trường: Grand Ballroom 2

Tối ưu điều trị suy tim - Optimal therapy for heart failure patients

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1145. Mã phiên: T10. Hội trường: Grand Ballroom 2

Trang 1 trong tổng số 2 trang (16 tin)