HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Phiên Thực hành của Công ty Servier: Đau thắt ngực kháng trị - Training Village of Servier: Resistant angin pectoris

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1100-1200. Mã phiên: T12. Hội trường: Yellow Diamond

1100-1200 T12 Yellow Diamond Mục đích - Objective Thảo luận về tính đa dạng, bằng chứng và hiệu quả của các biện pháp điều trị đau thắt ngực kháng trị hiện nay, minh hoạ bằng 2 ca lâm sàng - Discuss on variabilities, evidences and effectiveness of comtemporary anti-angina therapies, demonstrated by 2 clinical cases  
1100-1102 T120 Yellow Diamond Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals TS.BS. Nguyễn Quốc Thái (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1102-1127 T121 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Case lâm sàng 1 - Đau thắt ngực kháng trị - 1st Case report of resistant angina pectoris TS.BS. Nguyễn Quốc Thái (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1127-1152 T122 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Case lâm sàng 2 - Đau thắt ngực kháng trị - 2nd Case report of resistant angina pectoris  TS.BS. Ngô Minh Hùng (BV Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh)
1152-1157 - Yellow Diamond Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1157-1200 T123 Yellow Diamond Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  TS.BS. Nguyễn Quốc Thái (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

Các tin khác

Phiên Thực hành của Công ty OEV: Statin cho người châu Á - Training Village of OEV: Statin for Asian patients

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1430. Mã phiên: T04. Hội trường: White Diamond

Thuyên tắc phổi và tăng áp lực động mạch phổi - Pulmonary thromboembolism and pulmonary artery hypertension

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-0900.Mã phiên: T08. Hội trường: Grand Ballroom 2

Tối ưu điều trị suy tim - Optimal therapy for heart failure patients

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1145. Mã phiên: T10. Hội trường: Grand Ballroom 2

Trang 1 trong tổng số 2 trang (16 tin)