HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Tối ưu điều trị suy tim - Optimal therapy for heart failure patients

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1145. Mã phiên: T10. Hội trường: Grand Ballroom 2

1030-1145 T10 Grand Ballroom 2 Mục đích - Objective Thảo luận về các chiến lược tối ưu điều trị suy tim - Discuss on optimal therapies for heart failure patients  
1030-1032 T100 Grand Ballroom 2 Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals PGS.TS.BS. Trần Văn Huy (BVĐK tỉnh Khánh Hoà) 
1032-1047 T101 Grand Ballroom 2 Báo cáo - Speaker Suy tim phân số tống máu thất trái bảo tồn: Cập nhật những dữ liệu mới từ ACC và ESC 2019 - HFpEF: Latest evidences from ACC and ESC 2019 TS.BS. Phạm Trường Sơn (BV Trung Ương Quân đội 108, Hà Nội)
1047-1102 T102 Grand Ballroom 2 Báo cáo - Speaker Tối ưu điều trị suy tim phân số tống máu giảm - Optimize management of HFrEF PGS.TS.BS. Trần Văn Huy (BVĐK tỉnh Khánh Hoà) 
1102-1117 T104 Grand Ballroom 2 Báo cáo - Speaker Bệnh nhân suy tim ổn định có cần thay đổi điều trị? - Stable HF patient need any changes in therapy? TS.BS. Đồng Văn Thành (Khoa Khám bệnh, BV Bạch Mai, Hà Nội)
1117-1132 T105 Grand Ballroom 2 Báo cáo - Speaker Nguy cơ huyết khối trên bệnh nhân suy tim nội viện: liệu chúng ta đã tiếp cận đúng và đủ? - Thromboembolism risk in inhospital HF patients: Whether we manage right and enough? BSCKII. Đặng Quý Đức (BV Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh)
1132-1142 T106 Grand Ballroom 2 Báo cáo - Speaker Ca lâm sàng bệnh nhân suy tim nặng tiến triển được cấy LVAD - Case report of severe HF patient having LVAD BSCKII. Phạm Tuyết Trinh (TT Tim mạch, Vinmec TimeCity, Hà Nội)
1142-1145 T107 Grand Ballroom 2 Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  PGS.TS.BS. Trần Văn Huy (BVĐK tỉnh Khánh Hoà) 

Các tin khác

Phiên Thực hành của Công ty OEV: Statin cho người châu Á - Training Village of OEV: Statin for Asian patients

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1430. Mã phiên: T04. Hội trường: White Diamond

Thuyên tắc phổi và tăng áp lực động mạch phổi - Pulmonary thromboembolism and pulmonary artery hypertension

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-0900.Mã phiên: T08. Hội trường: Grand Ballroom 2

Trang 1 trong tổng số 2 trang (16 tin)