HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Thuyên tắc phổi và tăng áp lực động mạch phổi - Pulmonary thromboembolism and pulmonary artery hypertension

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-0900.Mã phiên: T08. Hội trường: Grand Ballroom 2

10/11/2019 0915-1015 T09 Grand Ballroom 2 Mục đích - Objective Thảo luận về các chiến lược nhằm tối ưu điều trị kháng tiểu cầu sau can thiệp mạch vành - Discuss on strategies to optimize antiplatelet therapy post PCI  
10/11/2019 0915-0917 T090 Grand Ballroom 2 Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals TS.BS. Nguyễn Quốc Thái (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
10/11/2019 0917-0932 T091 Grand Ballroom 2 Báo cáo - Speaker Quản lý nguy cơ xuất huyết trên người bệnh hội chứng vành cấp có can thiệp qua đường ống thông: Đánh giá - Theo dõi - Xử trí - Management of bleeding risk in ACS patients with PCI: Assess - Monitor and Manage ThS.BS. Nguyễn Tuấn Hải (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
10/11/2019 0932-0947 T092 Grand Ballroom 2 Báo cáo - Speaker Điều trị kháng huyết khối ở bệnh nhân rung nhĩ có can thiệp mạch vành - Antithrombotic therapy in AF patients having PCI BS. Đinh Đức Huy (BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)
10/11/2019 0947-1002 T093 Grand Ballroom 2 Báo cáo - Speaker Chiến lược sử dụng kháng kết tập tiểu cầu kép kéo dài: Đâu là đối tượng phù hợp? - Strategies for longterm antiplatelet therapy: Who can benefit? TS.BS. Vũ Quỳnh Nga (BV Tim Hà Nội)
10/11/2019 1002-1012 - Grand Ballroom 2 Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
10/11/2019 1012-1015 T094 Grand Ballroom 2 Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  TS.BS. Nguyễn Quốc Thái (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

Các tin khác

Phiên Thực hành của Công ty OEV: Statin cho người châu Á - Training Village of OEV: Statin for Asian patients

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1430. Mã phiên: T04. Hội trường: White Diamond

Tối ưu điều trị suy tim - Optimal therapy for heart failure patients

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1145. Mã phiên: T10. Hội trường: Grand Ballroom 2

Trang 1 trong tổng số 2 trang (16 tin)