HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Phiên Thực hành của Công ty Terumo: Xử lý một số biến chứng trong can thiệp mạch vành - Training Village of Terumo: How to handle some complications during PCI procedure

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1600-1800. Mã phiên: T06. Hội trường: White Diamond

1600-1800 T06 White Diamond Phiên Thực hành của Công ty Terumo: Xử lý một số biến chứng trong can thiệp mạch vành - Training Village of Terumo: How to handle some complications during PCI procedure PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1600-1800 T06 White Diamond Phiên Thực hành của Công ty Terumo: Xử lý một số biến chứng trong can thiệp mạch vành - Training Village of Terumo: How to handle some complications during PCI procedure TS.BS. Bùi Long (BV Hữu Nghị Hà Nội)
1600-1800 T06 White Diamond Phiên Thực hành của Công ty Terumo: Xử lý một số biến chứng trong can thiệp mạch vành - Training Village of Terumo: How to handle some complications during PCI procedure ThS.BS. Nguyễn Hữu Tuấn (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1600-1800 T06 White Diamond Phiên Thực hành của Công ty Terumo: Xử lý một số biến chứng trong can thiệp mạch vành - Training Village of Terumo: How to handle some complications during PCI procedure ThS.BS. Trần Bá Hiếu (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1600-1800 T06 White Diamond Mục đích: Thực hành trên mô hình mạch máu về các giải pháp để kiểm soát một số biến chứng tiềm tàng trong can thiệp mạch vành: Tuột (Rơi) stent và Bóng nong mạch vành không xuống bóng được - Practice on vessel model and discussion on strategies on how to deal with potential PCI complications: Balloons dysfunction and stent dislodgement  

Các tin khác

Phiên Thực hành của Công ty OEV: Statin cho người châu Á - Training Village of OEV: Statin for Asian patients

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1430. Mã phiên: T04. Hội trường: White Diamond

Thuyên tắc phổi và tăng áp lực động mạch phổi - Pulmonary thromboembolism and pulmonary artery hypertension

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-0900.Mã phiên: T08. Hội trường: Grand Ballroom 2

Tối ưu điều trị suy tim - Optimal therapy for heart failure patients

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1145. Mã phiên: T10. Hội trường: Grand Ballroom 2

Trang 1 trong tổng số 2 trang (16 tin)