HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Phiên Thực hành của Công ty OEV: Statin cho người châu Á - Training Village of OEV: Statin for Asian patients

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1430. Mã phiên: T04. Hội trường: White Diamond

1330-1335 T040 White Diamond Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals PGS.TS.BS. Đỗ Trung Quân (Khoa KBTYC, BV Bạch Mai, Hà Nội)
1335-1400 T041 White Diamond Statin lý tưởng nhất cho người châu Á: Pitator - The best statin for Asian patients: Pitator Prof. Y-Heng Li (National Cheng Kung University Hospital, Tainan, Taiwan
1400-1410 T043 White Diamond Ca lâm sàng dùng Pitator - Pitator case sharing ThS.BS. Trần Bá Hiếu (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1410-1430 T043 White Diamond Thảo luận và tổng kết - Roundtable discussion with audience Q&A and Conclusions PGS.TS.BS. Đỗ Trung Quân (Khoa KBTYC, BV Bạch Mai, Hà Nội)

Các tin khác

Thuyên tắc phổi và tăng áp lực động mạch phổi - Pulmonary thromboembolism and pulmonary artery hypertension

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-0900.Mã phiên: T08. Hội trường: Grand Ballroom 2

Tối ưu điều trị suy tim - Optimal therapy for heart failure patients

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1145. Mã phiên: T10. Hội trường: Grand Ballroom 2

Trang 1 trong tổng số 2 trang (16 tin)