HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Phiên Thực hành của Công ty Terumo: Cách xử trí một số tổn thương phức tạp cùng chuyên gia Nhật Bản - Training Village of Terumo: How to tackle complex lesions with Japanese expert

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1215-1315. Mã phiên: T03. Hội trường: White Diamond

1215-1315 T03 White Diamond Phiên Thực hành của Công ty Terumo: Cách xử trí một số tổn thương phức tạp cùng chuyên gia Nhật Bản - Training Village of Terumo: How to tackle complex lesions with Japanese expert   Dr. Hiroyuki Hikita (Yokosuka Kyosai Hospital, Kanagawa, Japan)
1215-1315 T03 White Diamond Phiên Thực hành của Công ty Terumo: Cách xử trí một số tổn thương phức tạp cùng chuyên gia Nhật Bản - Training Village of Terumo: How to tackle complex lesions with Japanese expert   ThS.BS. Phạm Nhật Minh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1215-1315 T03 White Diamond Chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm của chuyên gia Nhật Bản: Cách xử trí một số tổn thương phức tạp (tổn thương hẹp khít, vôi hoá, chỗ chia nhánh...) qua các ca lâm sàng thực tế và thực hành trên mô hình - Sharing experience with Japanese expert: How to tackle complex lesions (severe stenosis, calcified, bifurcation...) through case presentations and simulators  

Các tin khác

Phiên Thực hành của Công ty OEV: Statin cho người châu Á - Training Village of OEV: Statin for Asian patients

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1430. Mã phiên: T04. Hội trường: White Diamond

Thuyên tắc phổi và tăng áp lực động mạch phổi - Pulmonary thromboembolism and pulmonary artery hypertension

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-0900.Mã phiên: T08. Hội trường: Grand Ballroom 2

Tối ưu điều trị suy tim - Optimal therapy for heart failure patients

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1145. Mã phiên: T10. Hội trường: Grand Ballroom 2

Trang 1 trong tổng số 2 trang (16 tin)