HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Phiên Thực hành của Công ty Menarini: Tối ưu hóa chẹn beta trong điều trị suy tim từ nội viện đến phòng khám - Training Village of Menarini: Optimize betablocker therapy for HF management from inhospital ward to outpatient clinic

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1100-1200. Mã phiên: T02. Hội trường: White Diamond

1100-1105 T020 White Diamond Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1105-1120 T021 White Diamond Hành trình bệnh nhân suy tim: từ nội viện đến phòng khám - Journey of a heart failure patient: From inhospital ward to outpatient clinic TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1120-1135 T022 White Diamond Hoạt động thể lực trên bệnh nhân suy tim - Exercises for heart failure patients TS.BS. Hà Ngọc Bản (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)
1135-1155 T023 White Diamond Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A GS.TS.BS. Giusepp Mancia (Chủ tịch Hội Tăng huyết áp Châu Âu)
1155-1200 T024 White Diamond Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)

Các tin khác

Phiên Thực hành của Công ty OEV: Statin cho người châu Á - Training Village of OEV: Statin for Asian patients

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1430. Mã phiên: T04. Hội trường: White Diamond

Thuyên tắc phổi và tăng áp lực động mạch phổi - Pulmonary thromboembolism and pulmonary artery hypertension

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-0900.Mã phiên: T08. Hội trường: Grand Ballroom 2

Tối ưu điều trị suy tim - Optimal therapy for heart failure patients

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1145. Mã phiên: T10. Hội trường: Grand Ballroom 2

Trang 1 trong tổng số 2 trang (16 tin)