HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Phiên Thực hành của Công ty Menarini: Tăng huyết áp và bệnh mạch vành: Những thay đổi từ ESC 2019 - Training Village of Menarini: Hypertension and Coronary Artery Disease: Any changes from ESC 2019

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1045. Mã phiên: T01. Hội trường: White Diamond

0945-0950 T010 White Diamond Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt (Phó Chủ tịch TT, Hội Tim mạch học Việt Nam)
0950-1000 T011 White Diamond Chẹn beta trong tăng huyết áp và bệnh mạch vành: những khoảng trống trong điều trị - Betablocker therapy in hypertension and coronary artery diseases: Any gaps in treatment ThS.BS. Phan Tuấn Đạt (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1000-1010 T012 White Diamond Ứng dụng bằng chứng thế giới thực của chẹn beta vào thực hành lâm sàng - Betablocker therapy: From real world evidences to daily clinical practice TS.BS. Hoàng Văn Sỹ (ĐH Y Dược, TP. Hồ Chí Minh)
1010-1030 T013 White Diamond Những cập nhật mới ESC 2019  từ góc nhìn của chuyên gia - Highlights from ESC 2019: perspectives from experts GS.TS.BS. Giusepp Mancia (Chủ tịch Hội Tăng huyết áp Châu Âu)
1030-1015 T014 White Diamond Thảo luận và tổng kết - Roundtable discussion with audience Q&A and Conclusions GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt (Phó Chủ tịch TT, Hội Tim mạch học Việt Nam)

Các tin khác

Phiên Thực hành của Công ty OEV: Statin cho người châu Á - Training Village of OEV: Statin for Asian patients

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1430. Mã phiên: T04. Hội trường: White Diamond

Thuyên tắc phổi và tăng áp lực động mạch phổi - Pulmonary thromboembolism and pulmonary artery hypertension

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-0900.Mã phiên: T08. Hội trường: Grand Ballroom 2

Tối ưu điều trị suy tim - Optimal therapy for heart failure patients

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1145. Mã phiên: T10. Hội trường: Grand Ballroom 2

Trang 1 trong tổng số 2 trang (16 tin)