HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Cá thể hoá điều trị: bằng chứng phương Tây, kinh nghiệm phương Đông: Tối ưu điều trị rung nhĩ và can thiệp van tim qua đường ống thông - Personal approach for CVD patients: Western evidences and Eastern experience: Optimal AF management and transcatheter

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1645. Mã phiên: S32. Hội trường: Grand Ballroom 2

1330-1335 S320 Grand Ballroom 2 Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1335-1340 S320 Grand Ballroom 2 Phát biểu chào mừng - Welcome speech Prof. Yenn-Jiang Lin (Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan)
1340-1355 S321 Grand Ballroom 2 Gánh nặng rung nhĩ toàn cầu và ở Việt Nam - Burden of atrial fibrillation in Vietnam and global TS.BS. Phạm Trần Linh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1355-1410 S322 Grand Ballroom 2 Triệt đốt rung nhĩ bền bỉ: Các hướng dẫn của ESC/HRS và APHRS - Catheter ablation in persistent atrial fibrillation - From ESC/HRS and APHRS guideline Prof. Yenn-Jiang Lin (Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan)
1410-1425 S323 Grand Ballroom 2 Dự phòng đột quỵ ở người rung nhĩ: Dữ liệu từ phương Đông và phương Tây - Stroke prevention in AF: Data from Est and West TS.BS. Phan Đình Phong (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1425-1440 S324 Grand Ballroom 2 Điều trị thuốc rối loạn nhịp cho người rung nhĩ: Từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng - Anti-arrhythmic drug in AF: From the guideline to clinical practice Dr. Chin-Yu Lin (Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan)
1440-1500 - Grand Ballroom 2 Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1500-1515 S325 Grand Ballroom 2 Chẩn đoán hình ảnh cho các bệnh lý van tim - State of the art: image in valvular heart disease Dr. Wen-Chung Yu (Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan)
1515-1530 S326 Grand Ballroom 2 Can thiệp bệnh van tim từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng ở Việt Nam - Intervention of valvular heart disease from guideline and practice in Vietnam PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1530-1545 S327 Grand Ballroom 2 Kết quả thay van động mạch chủ qua đường ống thông: Kinh nghiệm từ Đài Loan - Procedural characteristics and outcomes of transcatheter aortic valve implantation from the experience of Taiwan Prof. Ying-Hwa Chen (Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan)
1545-1600 S328 Grand Ballroom 2 Ca lâm sàng điều trị bệnh van tim qua đường ống thông - Case sharing in treatment of valvular heart disease ThS.BS. Đinh Huỳnh Linh (Viện Tim mạch Việt nam, Hà Nội)
1600-1615 S329 Grand Ballroom 2 Ca lâm sàng thay van ĐMC qua đường ống thông: Quy trình hoàn hảo - Case sharing: Algorithm for Perfect TAVI Dr. Hsiao-Huang Chang (Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan)
1615-1635 - Grand Ballroom 2 Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1635-1640 S320 Grand Ballroom 2 Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1640-1645 S320 Grand Ballroom 2 Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  Prof. Cheng-Hsiung Huang (Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan)

Các tin khác

Cập nhật mới về tăng huyết áp 2019 - Updates on hypertension 2019

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1045. Mã phiên: S01. Hội trường: Princess Ballroom.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong suy tim - Advances and new concepts in heart failure

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1145. Mã phiên:S11. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong cấp cứu tim mạch - Advances and new concepts in cardiac emergency

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: S12. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong bệnh mạch vành - Advances and new concepts in coronary artery diseases

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: S13. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong rối loạn nhịp tim - Advances and new concepts in cardiac arrhythmias

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1015. Mã phiên: S14. Hội trường: Blue Diamond.

Đột tử do nguyên nhân tim mạch - Sudden cardiac death

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1200. Mã phiên: S15. Hội trường: Blue Diamond

Trang 1 trong tổng số 2 trang (13 tin)