HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Điều dưỡng tim mạch trong thời đại mới - Cardiovascular nursing in the new era

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1015-1145. Mã phiên: S31. Hội trường: Grand Ballroom 2.

1015-1017 S310 Grand Ballroom 2 Giới thiệu mục tiêu - Introduction GS.TS.BS. Đỗ Doãn Lợi (Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam)
1017-1032 S311 Grand Ballroom 2 Phối hợp đa chuyên khoa trong chăm sóc người bệnh: Cơ hội và thách thức - Multidisciplinary approaches for caring patients: Opportunities and challenges  TS.BS. Phùng Nam Lâm (BV Vinmec TimesCity, Hà Nội)
1032-1047 S312 Grand Ballroom 2 Vai trò của điều dưỡng trong phòng mổ tim mạch và phòng can thiệp tim mạch - The role of nurses in the cardiovascular operating rooms and catheterization laboratories  RN. Nelly Alvy (BV Perigueux, Cộng hoà Pháp)
1047-1102 S313 Grand Ballroom 2 Kiểm soát chất lượng và an toàn cho người bệnh tim mạch: Có gì khác biệt? - Quality control and safety issues for cardiovascular patients: Is there any differences TS.BS. Trần Song Giang (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1102-1117 S314 Grand Ballroom 2 Nghiên cứu khoa học và đào tạo liên tục cho điều dưỡng tim mạch: Những điều nên và không nên ? - Scientific researches and continue professional development for cardiovascular nursing: The do's and the don't's TS.ĐD. Nguyễn Thị Lan Anh (Khoa Điều dưỡng Hộ sinh, ĐH Y Hà Nội)
1117-1132 S315 Grand Ballroom 2 Điều dưỡng tim mạch trong thời đại mới: Chúng ta trông đợi điều gì? - Cardiovascular nursing care in the new era: What are we looking for? ThS.ĐD. Trần Thị Ngọc Anh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1132-1142 - Grand Ballroom 2 Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1142-1145 S316 Grand Ballroom 2 Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  GS.TS.BS. Đỗ Doãn Lợi (Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam)

Các tin khác

Cập nhật mới về tăng huyết áp 2019 - Updates on hypertension 2019

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1045. Mã phiên: S01. Hội trường: Princess Ballroom.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong suy tim - Advances and new concepts in heart failure

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1145. Mã phiên:S11. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong cấp cứu tim mạch - Advances and new concepts in cardiac emergency

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: S12. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong bệnh mạch vành - Advances and new concepts in coronary artery diseases

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: S13. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong rối loạn nhịp tim - Advances and new concepts in cardiac arrhythmias

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1015. Mã phiên: S14. Hội trường: Blue Diamond.

Đột tử do nguyên nhân tim mạch - Sudden cardiac death

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1200. Mã phiên: S15. Hội trường: Blue Diamond

Trang 1 trong tổng số 2 trang (13 tin)