HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Quản lý chất lượng và dự phòng biến chứng khi can thiệp STEMI - Quality control and complication prevention in primary PCI

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-0930. Mã phiên: S24. Hội trường: Pink Diamond.

0800-0802 S240 Pink Diamond Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals PGS.TS.BS. Nguyễn Lân Hiếu (BV ĐH Y Hà Nội)
0802-0817 S241 Pink Diamond Xử trí hội chứng vành cấp tại tuyến cơ sở khi chưa có can thiệp - Managementt of ACS in primary health care before PCI TS.BS. Lê Văn Cường (BV ĐK tỉnh Thanh Hoá)
0817-0832 S242 Pink Diamond Giải pháp nâng cao chất lượng khi can thiệp thì đầu cho bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên - Solutions to improve quality in primary PCI BS. Đinh Đức Huy (BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)
0832-0847 S243 Pink Diamond Dự phòng biến chứng khi can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân STEMI - Prevention of complications of primary PCI PGS.TS.BS. Trương Quang Bình (BV ĐH Y Dược, TP. Hồ Chí Minh)
0847-0902 S244 Pink Diamond Điểm cân bằng trong điều trị bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp - Balance point in management of ACS PGS.TS.BS. Nguyễn Lân Hiếu (BV ĐH Y Hà Nội)
0902-0917 S245 Pink Diamond Chiến lược điều trị và dự phòng biến cố suy tim sau nhồi máu cơ tim - Strategy to prevent and manage post-MI heart failure  PGS.TS.BS. Đỗ Quang Huân (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)
0917-0927 - Pink Diamond Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
0927-0930 S246 Pink Diamond Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  PGS.TS.BS. Trương Quang Bình (BV ĐH Y Dược, TP. Hồ Chí Minh)

Các tin khác

Cập nhật mới về tăng huyết áp 2019 - Updates on hypertension 2019

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1045. Mã phiên: S01. Hội trường: Princess Ballroom.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong suy tim - Advances and new concepts in heart failure

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1145. Mã phiên:S11. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong cấp cứu tim mạch - Advances and new concepts in cardiac emergency

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: S12. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong bệnh mạch vành - Advances and new concepts in coronary artery diseases

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: S13. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong rối loạn nhịp tim - Advances and new concepts in cardiac arrhythmias

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1015. Mã phiên: S14. Hội trường: Blue Diamond.

Đột tử do nguyên nhân tim mạch - Sudden cardiac death

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1200. Mã phiên: S15. Hội trường: Blue Diamond

Trang 1 trong tổng số 2 trang (13 tin)