HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Những tiến bộ và quan điểm mới trong bệnh lý ĐMC và cấu trúc tim - Advances and new concepts in aortic and structural heart diseases

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: S23. Hội trường: Pink Diamond.

1515-1517 S230 Pink Diamond Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals GS.TS.BS. Lê Ngọc Thành (BV E, Hà Nội)
1517-1532 S231 Pink Diamond Liệu đã đến lúc thay van ĐMC qua ống thông cho nhóm có nguy cơ thấp - Should we implement TAVI for low risk patients PGS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Định (BV ĐH Y Dược, TP. Hồ Chí Minh)
1532-1547 S232 Pink Diamond Những tiến bộ mới trong can thiệp qua đường ống thông cho bệnh lý van hai lá - Advances in transcatheter therapeutics for mitral valve diseases PGS.TS.BS. Đỗ Quang Huân (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)
1547-1602 S233 Pink Diamond Quan điểm mới và cách tiếp cận hybrid trong bệnh lý động mạch chủ - New concepts and hybrid approaches for aortic diseases ThS.BS. Lê Xuân Thận (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1602-1617 S234 Pink Diamond Phẫu thuật nội soi cho bệnh lý tim bẩm sinh: kinh nghiệm từ Việt Nam - Endoscopic cardiac surgery for congenital heart diseases: Experiences from Vietnam TS.BS. Nguyễn Công Hựu (BV E, Hà Nội)
1617-1632 S235 Pink Diamond Thủ thuật Maze trong điều trị phẫu thuật bệnh van hai lá - Maze procedure in surgical approach for mitral valve diseases TBA
1632-1642 - Pink Diamond Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1642-1645 S236 Pink Diamond Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  GS.TS.BS. Lê Ngọc Thành (BV E, Hà Nội)

Các tin khác

Cập nhật mới về tăng huyết áp 2019 - Updates on hypertension 2019

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1045. Mã phiên: S01. Hội trường: Princess Ballroom.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong suy tim - Advances and new concepts in heart failure

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1145. Mã phiên:S11. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong cấp cứu tim mạch - Advances and new concepts in cardiac emergency

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: S12. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong bệnh mạch vành - Advances and new concepts in coronary artery diseases

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: S13. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong rối loạn nhịp tim - Advances and new concepts in cardiac arrhythmias

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1015. Mã phiên: S14. Hội trường: Blue Diamond.

Đột tử do nguyên nhân tim mạch - Sudden cardiac death

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1200. Mã phiên: S15. Hội trường: Blue Diamond

Trang 1 trong tổng số 2 trang (13 tin)