HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Tối ưu chiến lược can thiệp để làm giảm thiểu biến cố tim mạch - Optimize PCI strategies to minimize cardiovascular events

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: S22. Hội trường: Pink Diamond.

1330-1332 S220 Pink Diamond Giới thiệu mục tiêu - Introduction PGS.TS.BS. Trương Quang Bình (BV ĐH Y Dược, TP. Hồ Chí Minh)
1332-1347 S221 Pink Diamond Tối ưu hoá kết quả can thiệp cho tổn thương các mạch máu nhỏ - Optimal PCI strategy for small vessel diseases BS. Đinh Đức Huy (BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)
1347-1402 S222 Pink Diamond Tối ưu hoá chiến lược can thiệp mạch vành phức tạp ở người cao tuổi - Optimal PCI strategy for complex lesions in the elderly PGS.TS.BS. Hồ Thượng Dũng (BV Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh)
1402-1417 S223 Pink Diamond Tối ưu chiến lược can thiệp tổn thương tắc nghẽn mạn tính - Optimal PCI strategy for CTO lesions TS.BS. Ngô Minh Hùng (BV Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh)
1417-1432 S224 Pink Diamond Tối ưu hoá chiến lược can thiệp chỗ chia đôi ở thân chung - Optimal PCI strategy for bifurcation lesions at leftmain  Prof. Lee Jin Bae (Daegy Catholic University Hospital, South Korea)
1432-1447 S225 Pink Diamond Tối ưu chiến lược can thiệp tổn thương vôi hoá mạch vành - Optimal PCI strategy for calcified lesions Prof. Lim Soo-Teik (National Heart Centre, Singapore)
1447-1457 - Pink Diamond Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1457-1500 S226 Pink Diamond Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  PGS.TS.BS. Trương Quang Bình (BV ĐH Y Dược, TP. Hồ Chí Minh)

Các tin khác

Cập nhật mới về tăng huyết áp 2019 - Updates on hypertension 2019

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1045. Mã phiên: S01. Hội trường: Princess Ballroom.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong suy tim - Advances and new concepts in heart failure

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1145. Mã phiên:S11. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong cấp cứu tim mạch - Advances and new concepts in cardiac emergency

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: S12. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong bệnh mạch vành - Advances and new concepts in coronary artery diseases

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: S13. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong rối loạn nhịp tim - Advances and new concepts in cardiac arrhythmias

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1015. Mã phiên: S14. Hội trường: Blue Diamond.

Đột tử do nguyên nhân tim mạch - Sudden cardiac death

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1200. Mã phiên: S15. Hội trường: Blue Diamond

Trang 1 trong tổng số 2 trang (13 tin)