HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Đột tử do nguyên nhân tim mạch - Sudden cardiac death

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1200. Mã phiên: S15. Hội trường: Blue Diamond

1030-1032 S150 Blue Diamond Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals TS.BS. Trần Song Giang(Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1032-1047 S151 Blue Diamond Hội chứng Brugada: 30 năm nhìn lại - Brugada syndrome: A 30-year journey  ThS.BS. Trần Tuấn Việt (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1047-1102 S152 Blue Diamond Rối loạn nhịp tim nguy hiểm ở vận động viên - Fatal cardiac arrhythmias in athletes TS.BS. Trần Song Giang(Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1102-1117 S153 Blue Diamond Dự báo nguy cơ đột tử ở người bệnh tim mạch: vai trò của xét nghiệm gene và hình ảnh học - Predictors of sudden death in cardiac patients: Roles of genetic tests and cardiac imaging  ThS.BS. Viên Hoàng Long (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1117-1132 S154 Blue Diamond Chiến lược giảm đột tử cho người bệnh suy tim - Strategies to reduce sudden death in heart failure patients TS.BS. Tôn Thất Minh (BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)
1132-1147 S155 Blue Diamond Dự phòng đột tử: CRT-P hay CRT-D? - Prevention of sudden death: CRT-P or CRT-D? TS.BS. Phan Đình Phong (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1147-1157 S156 Blue Diamond Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1157-1200 S157 Blue Diamond Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  TS.BS. Tôn Thất Minh (BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)

Các tin khác

Cập nhật mới về tăng huyết áp 2019 - Updates on hypertension 2019

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1045. Mã phiên: S01. Hội trường: Princess Ballroom.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong suy tim - Advances and new concepts in heart failure

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1145. Mã phiên:S11. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong cấp cứu tim mạch - Advances and new concepts in cardiac emergency

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: S12. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong bệnh mạch vành - Advances and new concepts in coronary artery diseases

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: S13. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong rối loạn nhịp tim - Advances and new concepts in cardiac arrhythmias

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1015. Mã phiên: S14. Hội trường: Blue Diamond.

Trang 1 trong tổng số 2 trang (13 tin)