HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Những tiến bộ và quan điểm mới trong bệnh mạch vành - Advances and new concepts in coronary artery diseases

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: S13. Hội trường: Blue Diamond.

1515-1517 S130 Blue Diamond Giới thiệu mục tiêu - Introduction GS.TS.BS. Nguyễn Quang Tuấn (BV Tim Hà Nội)
1517-1532 S131 Blue Diamond Cập nhật 2019 vai trò của chỉ điểm sinh học trong chẩn đoán và xử trí nhồi máu cơ tim - 2019 updates on roles of biomakers in diagnosis and management of acute myocardial infarction PGS.TS.BS. Hồ Thượng Dũng (BV Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh)
1532-1547 S132 Blue Diamond Những thách thức trong điều trị hội chứng vành cấp không có ST chênh lên - Challenges in NSTEMI management TS.BS. Hoàng Văn Sỹ (BV Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh)
1547-1602 S133 Blue Diamond Quan điểm mới về tái thông mạch vành trong hội chứng vành cấp và nhồi máu cơ tim - Perspectives on coronary revascularization in ACS and STEMI PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1602-1617 S134 Blue Diamond Nhồi máu cơ tim không có tắc nghẽn ĐMV: Cập nhật về chiến luợc chẩn đoán và điều trị - MINOCA: Updates on strategies of diagnosis and management  BSCKII. Nguyễn Thanh Hiền (BV 115, TP. Hồ Chí Minh)
1617-1632 S135 Blue Diamond Thiếu máu cơ tim, đột tử do tim và mạch vành thông tốt: Bằng chứng trên phim chụp mạch vành về dòng chảy ngược hoặc không có dòng chảy trong ĐMV gây thiếu máu cơ tim và đột tử - Ischemia, sudden death and patent coronary arteries: Angiographic evidence of coronary reversal or no flow causing ischemia and sudden death. Prof. Thach Nguyen (Methodist Hospital, Merrillville IN, USA)
1632-1642 - Blue Diamond Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1642-1645 S136 Blue Diamond Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  GS.TS.BS. Võ Thành Nhân (TT Tim mạch, BV Vinmec CentralPark, TP. Hồ Chí Minh)

Các tin khác

Cập nhật mới về tăng huyết áp 2019 - Updates on hypertension 2019

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1045. Mã phiên: S01. Hội trường: Princess Ballroom.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong suy tim - Advances and new concepts in heart failure

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1145. Mã phiên:S11. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong cấp cứu tim mạch - Advances and new concepts in cardiac emergency

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: S12. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong rối loạn nhịp tim - Advances and new concepts in cardiac arrhythmias

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1015. Mã phiên: S14. Hội trường: Blue Diamond.

Đột tử do nguyên nhân tim mạch - Sudden cardiac death

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1200. Mã phiên: S15. Hội trường: Blue Diamond

Trang 1 trong tổng số 2 trang (13 tin)