HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Những tiến bộ và quan điểm mới trong cấp cứu tim mạch - Advances and new concepts in cardiac emergency

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: S12. Hội trường: Blue Diamond.

9/11/2019 1330-1332 S120 Blue Diamond Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction PGS.TS.BS. Tạ Mạnh Cường (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
9/11/2019 1332-1347 S121 Blue Diamond Báo cáo - Speaker Tiếp cận chuyên ngành tim mạch đối với ngừng tuần hoàn ngoại viện - A cardiology-specific approach to out-of-hospital cardiac arrest PGS.TS.BS. Trương Quang Bình (BV ĐH Y Dược, TP. Hồ Chí Minh)
9/11/2019 1347-1402 S122 Blue Diamond Báo cáo - Speaker Quan điểm mới về tiếp cận và xử trí sốc tim - New perspectives on approach and management of cardiogenic shock TS.BS. Nguyễn Thượng Nghĩa (BV Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh)
9/11/2019 1402-1417 S123 Blue Diamond Báo cáo - Speaker Cập nhật điều trị tái tưới máu người bệnh đột quỵ thiếu máu não cấp - Update on resvascularization management for acute ischemic stroke TS.BS. Đào Việt Phương (Khoa Cấp cứu, BV Bạch mai, Hà Nội)
9/11/2019 1417-1432 S124 Blue Diamond Báo cáo - Speaker Cập nhật về viêm cơ tim cấp - Updates on acute myocarditis PGS.TS.BS. Tạ Mạnh Cường (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
9/11/2019 1432-1447 S125 Blue Diamond Báo cáo - Speaker Thuyên tắc mạch phổi cấp: Những điểm cập nhật từ khuyến cáo của ESC 2019 - What changes and what is new in 2019 ESC guidelines on Acute Pulmonary Embolism PGS.TS.BS. Đinh Thị Thu Hương (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
9/11/2019 1447-1457 - Blue Diamond Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
9/11/2019 1457-1500 S126 Blue Diamond Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  PGS.TS.BS. Tạ Mạnh Cường (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

Các tin khác

Cập nhật mới về tăng huyết áp 2019 - Updates on hypertension 2019

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1045. Mã phiên: S01. Hội trường: Princess Ballroom.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong suy tim - Advances and new concepts in heart failure

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1145. Mã phiên:S11. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong bệnh mạch vành - Advances and new concepts in coronary artery diseases

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: S13. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong rối loạn nhịp tim - Advances and new concepts in cardiac arrhythmias

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1015. Mã phiên: S14. Hội trường: Blue Diamond.

Đột tử do nguyên nhân tim mạch - Sudden cardiac death

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1200. Mã phiên: S15. Hội trường: Blue Diamond

Trang 1 trong tổng số 2 trang (13 tin)